VVD ziet weinig ruimte voor nieuw beleid, wachten op najaar

geplaatst in: Nieuws

De financiële vooruitzichten van alle gemeenten in Nederland zijn slecht. Dit komt door structurele kortingen op de inkomsten vanuit het Rijk. Zo slecht zelfs, dat Stede Broec en veel andere gemeenten in Nederland fiks zouden moeten bezuinigen vanaf 2026, om het jaarlijkse verwachte tekort op de begroting van de gemeente van ongeveer 4 miljoen euro structureel te dekken. Dit was de rode lijn in de pitch van VVD-raadslid Mike Lezaire tijdens de behandeling van de kadernota 2025.

De VVD Stede Broec verbaasde zich tijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. dan ook over de voorstellen van andere fracties om de hondenbelasting af te schaffen, extra energietoeslag beschikbaar te stellen en te investeren in de openbare ruimte. De totale kosten bedragen in totaal 300.000 euro structureel en 2 miljoen euro incidenteel. “Wij vinden dat geld dat je niet hebt, je ook niet kunt uitgeven”, aldus Mike Lezaire. 

Sociaal domein

De VVD-fractie ziet dat het college de zorgen over de gemeentelijke financiën deelt en alleen voorstellen doet die noodzakelijk zijn en/of wettelijk verplicht. De investeringen die wel worden gedaan, zoals in het sociaal domein zouden zichzelf terug moeten gaan verdienen. Lezaire en zijn fractie zijn blij met de initiatieven van wethouder Philippe van Ham om meer grip te krijgen op de zorgkosten en het proces te verzakelijken.

Het voorstel van CDA en ELS om te investeren in de openbare ruimte vroeg dus om een enorme investering, zonder duidelijke onderbouwing van de plannen en geen garantie dat dit ook echt voldoende zou zijn om de openbare ruimte op orde te krijgen. Lezaire: “Ook de VVD wil dat Stede Broec weer een fijne gemeente wordt om in te wonen en werken, zonder onkruid dat aan onze knieën staat. Maar dan wel met een duidelijk plan, want er is al zoveel extra geld geïnvesteerd de afgelopen jaren, met weinig tot geen resultaat. Ook moeten de investeringen afgewogen worden met mogelijke bezuinigingen in de toekomst. We gaan er vanuit dat vanaf september het nieuwe kabinet de gemeente duidelijkheid geeft over de financiele relatie met het Rijk. We hopen dat we dit najaar een ei kunnen leggen met de gemeenteraad en het college over de toekomst.”

Ongewijzigd vastgesteld

Uiteindelijk heeft geen enkel voorstel een meerderheid gehaald en zijn de kadernota en de voorjaarsnota 2024 ongewijzigd vastgesteld. Nu gaat de gemeente haar beleidsplannen uitwerken voor de begroting welke later dit jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Stede Broec.