Hele dag

Zomerreces

Vakantieperiode van de raad en commissies.