# 16
Tjebbe Tip
Woont in Bovenkarspel
Geboren op 18 februari 1949

Waarom op de lijst?
Ik wil een bijdrage leveren aan een daadkrachtig bestuur en ben ervan overtuigd dat ik mijn opgedane ervaringen ten gunste van de inwoners van de gemeente Stede Broec goed kan benutten. Gebruikmakend van mijn regionale visie die ik heb ontwikkeld tijdens mijn werkzame periode. Hierbij is samenwerking met mensen (partijen) van groot belang om te komen tot een goed en vruchtbaar resultaat. Kortom, ik wil de belangen van de samenleving vertalen naar daadwerkelijk beleid. De VVD geeft mij de ruimte om mijn ervaring en kennis te gebruiken om de belangen van de inwoners van Stede Broec voorop te stellen.

Beroep

Gepensioneerd


Nevenfuncties

Raadslid Hollands Kroon