# 8
Jan Spin
06-40382845
Woont in Grootebroek
Geboren op 20 mei 1962 te Amsterdam

Waarom op de lijst?
Met mijn vrouw en 2 kinderen woon ik met veel plezier in deze voor jong en oud aantrekkelijke gemeente waar wij veel aan te danken hebben. Tijd om iets terug te doen! Dat de gemeentelijke dienstverlening actueel blijft en er zorgvuldig met gemeenschapsmiddelen wordt omgesprongen is essentieel. Minstens zo belangrijk is het dat het veilige en plezierige leefklimaat in Stede Broec, zoals ik dat in 1996 voor het eerst heb mogen ervaren, ook gehandhaafd blijft voor de generaties die na ons komen. Ik ben iemand die zeer betrokken en gedreven is, ik durf kritisch te zijn wanneer het moet, maar met respect voor andersdenkenden. Ik probeer zaken op te lossen met humor en een positieve en ontspannen manier van werken.

Beroep

Coördinator Screeningsunit, Bureau Integriteit gemeente Amsterdam


Nevenfuncties