# 12
Ruud Specker
06-51718578
Facebook
Woont in Grootebroek
Geboren op 21 april 1963 te Den Haag

Waarom op de lijst?
MIjn keuze om me in te zetten voor de VVD is om zaken in de gemeente bespreekbaar te maken en als klankbord te fungeren tussen bewoners en de politiek. Na de verkiezingen wil ik mijn ervaringen inzetten in een commissie. We willen meer inzicht geven in de besteding van gelden en door direct overleg zaken helder krijgen.

Beroep

Transportondernemer


Nevenfuncties

Bestuurslid TLN afdeling Kiepertransport