De VVD Stede Broec is een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat moet echter in balans zijn met het gebruiksgemak voor inwoners. Dit kan door te investeren in machines die het afval scheiden. Dat betekent geen recycle-tarief maar machinaal nascheiden, met nascheiding kunnen we efficiënter het afval scheiden. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen.

Het recycle-tarief is ondoordacht en onlogisch!

De gemeenteraad van Stede Broec zou in januari 2022 een klap geven op het recycleplan, waar onder meer de invoering van het veelbesproken recycle-tarief deel van uitmaakt. Maar op initiatief van ODS is besloten is om dit ’over de verkiezingen heen te tillen’. Bij de invoering van een recycle-tarief gaan de inwoners boven op een vaste afvalstoffenheffing, betalen per keer dat de grijze restafvalcontainer wordt geleegd.

Het kan zijn dat huishoudens goedkoper uit zijn met het recycle-tarief. Maar uit ervaringen, in bijvoorbeeld Arnhem, blijkt dat inwoners vaak meer geld kwijt zijn en dat er meer overlast is van dumpingen of dat mensen hun afval in de groene/oranje bak gooien. HVC maakt hierdoor extra kosten, bijvoorbeeld met het opruimen van de afvaldumpingen en het recyclebare afval nog een keer laten scheiden. Extra kosten die in rekening worden gebracht voor de gemeente die ze vervolgens weer doorberekend krijgen in haar afvalstoffenheffing. Dit alles zien we nu al in de gemeente Medemblik waar het recycle-tarief per 1 januari 2022 is ingevoerd.

Meer betalen

De invoering van een recycle-tarief houdt geen rekening met de gezinssamenstelling of hoe iemand woont. Neem bijvoorbeeld de senioren die een bovenwoning hebben, zij moeten het afval ‘opsparen’ voordat zij de afvalzak kunnen weggooien want als zij dat niet doen betalen zij 2-4 euro per keer dat ze de ondergrondse container gebruiken. Maar ook jonge gezinnen en inwoners met medisch afval zijn de dupe door het nieuwe beleid. Zij hebben veel meer afval, dus moeten zij meer betalen. 

Dit komt dus neer op hogere kosten voor de belastingbetaler, veel meer vervuiling in de leefomgeving en plasticafval wat niet meer hergebruikt kan worden. VVD Stede Broec gaat dit ondoordachte afvalbeleid (recycle-tarief) stoppen en heeft een veel logischer afvalbeleid voor ogen.

De VVD Stede Broec wil:

  1. Geen recycle-tarief in Stede Broec, dus niet betalen per leging van de grijze restafvalcontainer;
  2. Inwoners worden vooraf betrokken bij het afvalbeleid;
  3. Een vast-tarief, geen verrassingen achteraf;
  4. Om restafval te verminderen, onderzoeken we of we meer afval achteraf kunnen scheiden (nascheiding).
  5. Boetes afvaldump flink omhoog. Met stevige handhaving en het verhalen van schade;
  6. Inwoners die zwerfafval opruimen, worden gestimuleerd, beloond en ondersteund;
  7. De afvalstoffenheffing is bedoeld voor afvalverwerken. Niet voor het ontwikkelen of fabriceren van energie;
  8. Extra ondergrondse containers bij appartementen;
  9. We passen de afvalstoffenheffing aan op het aantal personen per huishouden. Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel betaalt als een groot huishouden;
  10. De optie open houden om van afvalverwerker te wisselen.
nascheiden

Op dit moment is de afvalstoffenheffing in Stede Broec erg hoog. Wij willen dat inwoners afval zo goedkoop mogelijk kwijt kunnen en zij krijgen daardoor een lagere afvalstoffenheffing. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt voor minder containers en is bovendien goedkoper. Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers.