2022 – 2026*

Wat hebben we bereikt vanuit ons verkiezingsprogramma 2022-2026?

Na de verkiezingen in 2022 hebben wij drie zetels bemachtigd. Een extra zetel en meer stemmen dan de vorige verkiezingen! Tijdens de formatie hebben we met ODS en CDA gesproken om een coalitie aan te gaan. Als enige winnaar en door de prettige gesprekken met beide partijen zijn we een coalitie aan gegaan met beide partijen.

Martien Krijger hebben wij voorgedragen als wethouder voor WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Werk en Inkomen. Op deze post is nog veel te doen.

Vanuit het verkiezingsprogramma hebben wij kunnen bewerkstelligen dat:

 • er geen recycle-tarief wordt ingevoerd in Stede Broec. De afvalinzameling wordt, bij voorkeur in samenwerking met gemeente Drechterland, wel verder geoptimaliseerd. Voor de definitieve keuze tot afvalverwerking en –inzameling zullen eerst de ervaringen van de gemeenten in Westfriesland waar al wel gewerkt wordt met het recycle-tarief worden afgewacht en of er op dat moment betere alternatieven zijn.

2018 – 2022

Wat hebben we bereikt vanuit ons verkiezingsprogramma 2018-2022?

Na de verkiezingen in 2018 hebben wij twee zetels bemachtigd. We hadden 42 procent meer stemmen gekregen dan in 2014, een mooie stap! Ondanks het goede resultaat hadden we net niet genoeg stemmen voor een derde zetel. Tijdens de formatie hebben we met ODS en CDA gesproken om een coalitie aan te gaan. Wij kwamen tot de conclusie dat de politieke agenda van ODS te ver van ons programma en waarden afstond en dat CDA liever met ODS in zee ging.

Uiteindelijk zijn wij dus in de oppositie beland. We hebben ons geprofileerd als grootste oppositiepartij met een leidende rol.

Vanuit het verkiezingsprogramma hebben wij kunnen bewerkstelligen dat:

 • het subsidiebeleid eerlijker en transparanter word. Wij hebben aangestuurd op herziening van de subsidieregelingen, zodat het voor iedereen duidelijk wordt hoeveel en waarvoor een vereniging subsidie ontvangt.
 • Stede Broec-zuid in 2021 gedeeltelijk wordt ontsloten op het vaarwater. Met de ontwikkelaar van de nieuwe wijk Waterweide is afgesproken dat de wijk wordt aangesloten op het vaarwater en de gemeente zorgt ervoor dat de bestaande wijken in Stede Broec-zuid worden aangesloten op het Westfriese vaarnetwerk.
 • er volop gebouwd wordt in Stede Broec! We hebben veel nieuwe bouwprojecten laten starten en staan positief tegenover initiatieven vanuit inwoners en ondernemers, zoals het voormalige Uitvaartcentrum in Grootebroek en de appartementen op het voormalige Op/Maat-terrein in Bovenkarspel.
 • inwoners worden actief betrokken bij het verkeersplan. We schrijven een verkeersplan immers voor de inwoners.
 • er cameratoezicht is geplaatst bij station Bovenkarspel-Grootebroek. Ook wordt onderzocht of er op meer plekken (mobiel) cameratoezicht kan worden ingezet, zoals bij de spoortunnel Spoorsingel in Bovenkarspel.
 • het Streekplein is uitgebreid met een restaurant met terras. De eerste stap voor meer horeca is hiermee een feit.
 • op initiatief van de VVD het sociaal domein is verstevigd en versimpeld. Er is nu één loket bij ONS Stede Broec waardoor het voor inwoners duidelijker is waar zij voor zorg moeten zijn. De VVD is ook blij dat ONS Stede Broec ervoor zorgt dat de meeste zorgvragen gemakkelijk worden opgelost, waardoor kosten voor de gemeente worden verlaagd.

2014 – 2018

Wat hebben we bereikt vanuit ons verkiezingsprogramma 2014-2018?

Na de verkiezingen in 2014 hebben wij twee zetels bemachtigd, het resultaat. Wij hebben eerst met ODS gesproken om een coalitie aan te gaan. Maar wij kozen ervoor om met het CDA in zee te gaan, aangezien het programma van het CDA beter aansloot bij het onze.

We hebben uiteindelijk coalitie gevormd met het CDA, GBS en PvdA/GroenLinks waaruit het college werd gevormd. Wij hebben een wethouder (Ton Schuitemaker) geleverd. Hierdoor hebben we een goed deel uit ons programma kunnen realiseren.

Vanuit het verkiezingsprogramma hebben wij kunnen bewerkstelligen dat:

 • Er eindelijk handhavers zijn aangesteld. Iets minder dan verwacht, maar het begin is er;
 • De invoering van de zorg in de gemeente goed is gegaan en financieel ruimschoots dekkend;
 • De kunstgrasvelden (De Zouaven en KGB) zijn aangelegd met een doordacht financieel plan;
 • Gemeentelijk vastgoed is verkocht;
 • De openbare ruimte wordt nu planmatig beheerd en niet meer ad hoc. ‘Groen’ komt op een hoger plan;
 • Het tegengaan van het gebruik van (hard)drugs is naast maatregelen tegen overmatig;
 • Alcoholgebruik onder jongeren steviger opgenomen in het programma ‘Westfrisland’;
 • De regionale visie van de VVD is opgenomen in het Pact van West-Friesland, wat een pakket maatregelen is om West-Friesland naar de top 10 van regio’s in Nederland te brengen;
 • Wij hebben geprobeerd de OZB te verlagen, maar dit werd niet gesteund in de raad.

Ingestemd met onder andere:

 • Het collegevoorstel om de walkanten van de Kolk te renoveren;
 • Het collegevoorstel om de dorpshuizen ruimte te geven in hun handelen;
 • Het collegevoorstel om het afschaffen van chemische onkruidbestrijding te wijzigen in een milieuvriendelijker manier van onkruidbestrijding;
 • Het collegevoorstel met betrekking tot de duurzaamheidssubsidie;
 • De privatisering van de camping Broekerhaven;
 • Het collegevoorstel om een subsidieplafond in te stellen voor het Postkantoor;
 • Collegevoorstel om de foyer van Postkantoor te verbouwen tot uitgaansgelegenheid;
 • Het collegevoorstel om de atletiekbaan geheel te renoveren;
 • Het collegevoorstel om op de agrarische bedrijven meer buitenlandse werknemers te huisvesten;
 • Met het voorstel van de burgemeester om tot een integriteitsonderzoek te komen m.b.t. de muziekschool. Het onderzoek wees uit dat onze wethouder Ton Schuitemaker actief en integer heeft gehandeld;
 • Het eindelijk starten van de uitbreiding van het Streekhof.

En …

 • Wij hebben ons ingezet meer woningen te mogen bouwen in Stede Broec (vraag/aanbod);
 • Wij hebben ons sterk ingezet voor de positie van de vrijwilligers van brandweer Stede Broec tijdens de regionalisering (opgelegd door Den Haag);
 • Ons voorstel om met varianten voor wat betreft het Streekplein te komen is overgenomen. Hierdoor kostte het plein uiteindelijk veel minder dan aanvankelijk ingeschat.

* We zitten momenteel in de raadsperiode 2022-2026. Dit betekent dat nog niet alle punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen zijn uitgevoerd, omdat het programma is gebaseerd op een periode van vier jaar. We vullen deze pagina waar nodig aan.