Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

In Stede Broec zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen en voor een vitaal verenigingsleven. We zijn trots dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, sportverenigingen, de bibliotheek, zorguitvoeringsorganisatie ONS Stede Broec en dorpshuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om de Pinksterjaarmarkt, de kermissen, Huttendorp of Hét Postkantoor, in Stede Broec is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners en ondernemers. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

 • In Stede Broec worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Nederlandse identiteit. We werken hier intensief samen met de historische vereniging Oud Stede Broec.
 • Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een substantieel deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.
 • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Sinterklaasintochten in Bovenkarspel en Lutjebroek en Sint-Maarten.
 • Wij dragen cultuur een warm hart toe. En we willen zoveel mogelijk inwoners bereiken. We zetten het geld voor cultuur zo effectief mogelijk in. Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.

Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

 • We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd.
 • Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs, ONS Stede Broec en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.
 • Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij aan onze inwoners om actief mee te denken.
 • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Denk hierbij aan kinderopvang op sportaccommodaties, zoals bij De Zouaven al gebeurt.
 • Sport is toegankelijk voor senioren en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om senioren voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.
 • Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We bieden sporten aan met de Sportpas. Dit is een samenwerking met de sportaanbieders in de regio waar vraag en aanbod bij elkaar komen. We dragen financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.
 • Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden, zoals buitenschoolse kinderopvang. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten en maatschappelijke initiatieven gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.
 • Sportevenementen zijn een manier om Stede Broec op de kaart te zetten, mensen te verbinden en in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.
 • De breedtesport is de ruggengraat van een vereniging. Door de breedtesport als basis goed te faciliteren ontstaat de ruimte om topsport aan te kunnen bieden. Centrale en multifunctionele sportaccommodaties kunnen een visitekaartje zijn voor Stede Broec. Wij stellen hierbij een toekomstvisie voor op. Er moet een toekomstbestendige oplossing komen voor het verouderde zwembad en de sporthal De Kloet.
 • In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Stede Broec.
 • Het ‘verenigen’ van inwoners vinden we belangrijk. Een vitaal verenigingsleven komt de gemeenschap in Stede Broec ten goede. De gemeente faciliteert en ondersteunt dit.
 • Hét Postkantoor, JC Inventas, het zwembad en de bibliotheek zijn voorbeelden van voorzieningen die een belangrijk maatschappelijk doel dienen. De locaties drukken relatief zwaar op de beschikbare subsidie. Wij willen een accommodatiebeleid dat ervoor zorgt dat er overzicht is, coördinatie en kwaliteit en beheersbare financiën, zodat de activiteiten voor de toekomst gewaarborgd blijven.