Zorg voor elkaar

U vindt terecht dat de zorg op maat moet zijn en op een goed niveau. De zorg is in Stede Broec goed geregeld. Toch zijn er zaken die beter en zorgvuldiger kunnen, zoals op het gebied van dementie en eenzaamheid. Mensen die fysiek of mentaal moeite hebben met het bereiken van zorg, moeten hierin gesteund worden.

Iedereen

U zal bij ons geen doelgroepenbeleid aantreffen. De samenleving is divers van samenstelling en in elke denkbare aparte groep zijn er mensen die een vorm van ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld, een oudere kan een aangepaste fiets nodig hebben; dat geldt net zo voor een jongere. Of dementie, dat treft meestal ouderen, maar soms ook jongeren. Ander voorbeeld: Jong en oud, homo of hetero, protestant of humanist, eenzaamheid kent geen leeftijd. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken.

Woonvormen

In Stede Broec hebben we Stedeborgh als voorbeeld van een prachtige woonvorm. Ook een kangoeroewoning is een mooi voorbeeld. Een kangoeroewoning (ook wel tandemwoning genoemd) is een woonvorm waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger. Dergelijke woonvormen kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid en een antwoord zijn op de toename van vereenzaming onder senioren. Ook dorpshuizen kunnen vereenzaming helpen voorkomen.

Sport

Stede Broec is een echte sportgemeente. Sport is goed voor lichaam en geest en daarom moet sport bereikbaar zijn voor iedereen.

VVD Stede Broec is voor faciliteren in sportmogelijkheden. Indien blijkt dat ten gevolge van een te intensief gebruik de gemeentelijke eigendommen niet toereikend zijn voor een goede sportbeoefening op het gewenste niveau, zal hiervoor een afdoende oplossing gevonden moeten worden. Te denken valt hierbij aan kunstgras. Uiteraard binnen het beschikbare budget.