In oktober 2021 heeft de VVD Stede Broec haar verkiezingsprogramma ‘Stede Broec maken we met elkaar’ vastgesteld. Hieronder kan je een samenvatting van ons verkiezingsprogramma lezen. Dit is een programma waar wij de komende vier jaar voor willen gaan in de gemeente Stede Broec. Stede Broec maken we met elkaar. Het complete programma is hier te lezen.

Stede Broec maken we met elkaar

Stede Broec is een gemeente waar het prettig wonen en leven is en waar er ook tijd is voor een feestje. Jij woont in deze fantastische, kansrijke gemeente. In Stede Broec nemen inwoners en ondernemers zelf het initiatief en stropen de mouwen op. Hier zijn wij trots op. Er is ook altijd genoeg te doen, zoals de Oerbos Survivalrun, kermissen, Huttendorp en tal van andere initiatieven. Deze actieve houding moeten we als Stede Broec’ers koesteren.

Stede Broec wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om onze drie dorpen nog mooier te maken. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

Wij zijn de VVD Stede Broec; een partij met een groot regionaal en landelijk netwerk voor en door Stede Broec’ers. In de afgelopen vier jaar hebben we als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie gemeente voor ons zien: gezonde en realistische financiën en uiteraard moet de leefbaarheid en veiligheid in Stede Broec op peil blijven. De gemeenteraad en het college moeten een stip op de horizon zetten en keuzes durven maken op belangrijke onderwerpen, zoals voorzieningen, subsidies en zorg. Wij staan dicht bij de inwoners, verenigingen en ondernemers, want wij zijn er immers voor hen. In ons verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de Stede Broec’se VVD hiervan vindt en wil gaan doen. In de kern staat de VVD Stede Broec voor het volgende verhaal.

Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en natuur en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn, de openbare ruimte netjes is en zonder wateroverlast, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente een fijne plek is en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven.

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu alleen woont in Grootebroek, samenwoont met je partner in Lutjebroek of met kinderen een huis met tuin hebt in Bovenkarspel: de woningnood in Stede Broec en de regio Westfriesland is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als Stede Broec’se VVD willen wij dat er volop nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden in toekomstige nieuwbouwwijken als Florapark en het Grootebroekse plan Molensloot Zuid, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een toekomstig woningbouwplan, zoals Groot-Vriend in Lutjebroek, zo snel als mogelijk wordt opgepakt en nieuwe initiatieven worden omarmd.

Een bloeiende lokale economie

De VVD wil dat iedereen in Stede Broec mee kan doen. Er moet voldoende aanbod zijn in sport- en culturele voorzieningen voor alle inwoners. De gemeente moet flexibel en meedenkend zijn wat betreft ideeën van ondernemers en verenigingen. De gemeente moet meegaan met zijn tijd; vergunningen en andere verzoeken moeten zo snel mogelijk worden afgehandeld. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente geeft hen snel en duidelijk antwoord op vragen via het Duurzaam Ondernemersloket en het Startersloket en denkt mee over de beste oplossing. Wat ons betreft krijgen ondernemers voldoende ruimte om aan de slag te kunnen.

Een veilige buurt en thuis

In Stede Broec willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom het Streekbos. En prettig leven betekent óók veilig leven. Voldoende (mobiel) cameratoezicht en de aanwezigheid van politie en handhaving vinden wij belangrijk. Als VVD maken we verkeersituaties in onze gemeente weer veilig voor voetganger, fietser en automobilist en zorgen we voor een soepele verkeersdoorstroming. Denk daarbij aan plekken als de Spoorsingel, de Raadhuislaan en rondom het Streekhof. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie of op een andere bestemming.

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet ook Stede Broec verduurzamen. Dat betekent dat inwoners hun huizen moeten verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. De Stede Broec’se VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers. Een wildgroei aan laadpalen en zonnepanelen willen wij niet. Verrommeling van de openbare ruimte willen wij tegengaan en draagvlak onder onze inwoners is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en dat we onze gemeente schoon en leefbaar houden.

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer geld uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We verlagen de lokale lasten door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. We schaffen de hondenbelasting af. Als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Stede Broec voor iedereen betaalbaar.

Samen bouwen aan een sterke regio

Stede Broec maakt deel uit van de regio Westfriesland. Samen met de andere zes Westfriese gemeenten kunnen we bouwen aan een sterke regio. Wij willen de regionale samenwerking versterken op de thema’s ondernemerschap, woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Als Stede Broec’se VVD werken wij intensief samen met de andere Westfriese VVD-fracties.

De VVD Stede Broec is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over ons verkiezingsprogramma iets willen delen of vragen, dan kun je via Facebook, Twitter en Instagram contact met ons opnemen. Je kunt ook mailen via info@vvdstedebroec.nl of rechtstreeks contact opnemen met lijsttrekker Joey Leeuwinga: 06-46190481.

Het verkiezingsprogramma is ook als PDF te downloaden.