Herindeling / Fusie

De VVD staat open voor herindeling. Maar dat moet een aantoonbare verbetering zijn voor de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. Het moet voordeel opleveren, financieel en om bestuurlijke slagkracht te vergroten. In 2015 is de ambtelijke organisatie van Stede Broec samengegaan met die van Enkhuizen en Drechterland (SED). Dat werpt zijn vruchten af, maar wij vinden het nu nog te vroeg om ook bestuurlijk samen te gaan. Eerst aantonen, dan pas herindelen.