Vol slimme en duurzame oplossingen

Stede Broec moet verduurzamen. Dat betekent dat inwoners hun huizen moeten verduurzamen. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft Stede Broec prettig om te wonen.

  • De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, koopt de gemeente haar producten en diensten duurzaam en circulair in.
  • Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Stede Broec in 2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de regionale opwekking van duurzame energie.
  • We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. Draagvlak is en blijft het uitgangspunt.
  • Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan aardgas, zorgen we ervoor dat inwoners een alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
  • De gemeente heeft een voorbeeldrol in verduurzaming. Het eigen vastgoed wordt met prioriteit verduurzaamd. De gemeente ondersteunt verenigingen actief met duurzaamheidsvraagstukken.
  • We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.