Meer dan ooit leest u welke gevolgen de te hoge CO2-uitstoot in de toekomst kan hebben. We moeten daarom meer aan energiebesparing en ook aan duurzame energiewinning doen. Niet alleen vanwege het milieu, maar het is gewoon beter voor het comfort in huis en de portemonnee. De VVD vindt dat de overheid hier een voorbeeldfunctie heeft. De gemeente faciliteert als lokale overheid maatregelen om huizen beter te isoleren. We onderzoeken alternatieve energiebronnen en passen die waar mogelijk toe.