Bekijk ons verkiezingsprogramma hier.

Onze beleidsstandpunten

Onze globale standpunten

Deze standpunten zijn globaal:

  • De VVD Stede Broec is de lokale afdeling van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie;
  • De VVD Stede Broec is lokaal gericht met regionale verbindingen;
  • De VVD Stede Broec is er voor de inwoners van Stede Broec;
  • De VVD Stede Broec is voor een vangnet maar is tegen achteroverleunen;
  • De VVD Stede Broec staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect voor anderen centraal staan.