Handhaving

U wilt prettig wonen en dat begint bij een prettige omgeving, waarbij iedereen zich houdt aan de afspraken. Toch houdt niet iedereen zich aan die regels, waardoor uw ergernis groeit. U kent vast de voorbeelden: rolstoelgangers die de rijweg op moeten door foutparkeerders op het trottoir, kinderen of sporters die angstig wegrennen voor loslopende honden, vernielzucht, speeltoestellen die niet meer bereikbaar zijn door vervuiling in het gras, … En als u er wat van zegt, krijgt u een grote mond terug. De gemeente moet u hierin bijstaan, daar heeft u gewoon recht op. Toezichthouders, voor ergernis uit de hand loopt.

Wij zien dat de politie zich meer en meer toelegt op de kerntaken. Dat is een tendens die de nieuwe landelijke politie met zich meebrengt. De taken waar de politie dan geen tijd meer voor heeft, zullen op een andere wijze moeten worden ingevuld. Toezichthouders van de gemeente kunnen hier een rol in hebben!

Groen

Stede Broec staat regionaal bekend als een groene gemeente. Dat moet zo blijven. De openbare ruimte moet zoveel mogelijk groen worden ingericht en waar groen verdwijnt, moet compensatie plaatsvinden in samenspraak met de buurt. Groenarme buurten moeten worden opgewaardeerd.