Het turbulente jaar 2018 en vooruitkijken

geplaatst in: Nieuws

Het jaar 2018 loopt op zijn einde. Eind december is een periode om te reflecteren, terug te blikken en vooruit te kijken naar het volgende jaar. Namens de VVD Stede Broec licht ik in dit jaaroverzicht twee onderwerpen toe: de mensen en de politiek.

Terugblik op de mensen van de partij

De mensen maken de partij. In 2018 hebben we een flink aantal nieuwe leden mogen verwelkomen in de fractie. Bij een flink aantal mensen stond ‘meedoen’ hoog op het verlanglijstje. Nou, er was zat te doen: de campagne, het inwerken voor de nieuwe raadsperiode en leren debatteren. Geweldig mooi om deze ontwikkeling te zien. Na de verkiezingen hebben we besloten dit potentieel te benutten en is een enorme vernieuwing doorgevoerd op alle commissies. Vlak voor de zomer zijn de nieuwe mensen gestart. Inmiddels hebben we kunnen zien dat iedereen er helemaal klaar voor is.

Mensen, een blik vooruit

Komend jaar zal een pittig jaar worden, omdat er ingrijpende besluitvorming zal moeten plaatsvinden. Het is tenslotte niet niks als er mensen geraakt kunnen worden door besluiten in de raad. Al met al zal het heel wat energie kosten van onze mensen, en ik voorzie ook stevige discussies in de fractie.

Terugblik op de politiek

Het jaar 2018 had verschillende gezichten. Aan het begin van het jaar hadden we nog een goede periode, een stevige positie in de coalitie, met wethouder Schuitemaker. De uitslag van de verkiezing viel iets tegen, want we hadden echt gehoopt op een derde raadszetel, maar die kwam er net niet. De uitslag gaf een resultaat met twee grote partijen, ODS en CDA, en vier splinter partijen PvdA/GroenLinks, OP, GBS en VVD. Onze gesprekken met de grootste partij leverden op dat we in de oppositie zijn beland.

In het najaar is de gemeente in de problemen gekomen, omdat er geen controle is over het geld dat er in- en uitgaat met betrekking tot de jeugdzorg. Daarnaast viel de toelage vanuit het rijk tegen. De VVD vindt dat de professionals (het College en het ambtenarenapparaat) inzicht in de uitgaven moeten geven en met voorstellen moeten komen om de tekorten op te vangen, inclusief de voor- en nadelen van de voorstellen.

De politiek, een blik vooruit

Het eerste half jaar van 2019 zullen drie onderwerpen de grootste aandacht krijgen:

  1. de jeugdzorg;
  2. het gat in de begroting en hoe deze te dichten;
  3. de herziening van de subsidies, deze moeten eerlijker en transparanter gaan worden.

Het belang van deze onderwerpen is even groot. We kunnen als gemeenteraad alleen goede besluiten nemen als we goede informatie en voorstellen voorgeschoteld krijgen. Deze voorstellen zullen gewikt en gewogen moeten worden. Wikken en wegen op begrotingsniveau, maar hierin zullen we ook de sociale impact meewegen. De focus op financiële impact zal komende jaren aanhouden, naar onze verwachting de gehele regeerperiode van deze coalitie. Als VVD willen we binnen deze periode vooral geld spenderen aan zaken die ons aan het hart liggen, zoals veiligheid (mobiel cameratoezicht op projectmatige basis). En als we over de langere termijn spreken zullen we onze steun blijven uitspreken op onze punten van veiligheid en ontsluiting van het vaarwater in Stede Broec-zuid.

Met liberale groet,
namens de fractie van de VVD

Martien Krijger
Fractievoorzitter VVD Stede Broec

Fractievoorzitter Martien Krijger