Onderzoek naar mandaat CAW gewenst

geplaatst in: Nieuws

Het Koggenlandse raadslid Jim Mollet (Oké Partij) wil desnoods een proefproces uitlokken om de geplande heffing van 20 euro voor het ophalen van grofvuil tegen te houden. Volgens Mollet kan het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) deze extra heffing niet zomaar doorvoeren. Want wanneer het tarief voor afvalheffing wordt verhoogd – wat volgens hem het geval is – dan horen de gemeenteraden daarmee eerst akkoord te gaan.

Het CAW is een gemeenschappelijke regeling tussen de zeven gemeenten in de regio, die dan gezamenlijk het huisvuil via de Huisvuil Centrale (HVC) laten verwerken. Vorige maand werd bekend dat het gratis langs de weg zetten van grofvuil straks niet meer mogelijk is. De afvaldienst komt dan alleen nog langs tegen betaling van de geleverde diensten. Inwoners van de regio die met hun grofvuil naar een van de brengstations komen, kunnen hun spullen nog wel gratis kwijt.

Verkapt

“Zo werkt het volgens mij niet”, aldus Mollet. “Dit is een verhoging van het afval tarief, als dan niet op een verkapte manier.” Hij heeft vragen gesteld aan B&W in Koggenland, en wil weten of er een raadsbesluit is genomen. Volgens het raadslid is dat niet het geval en kan dit voornemen alleen worden doorgevoerd wanneer alle gemeenteraden akkoord zijn. Het raadslid gaat nu zelfs zo ver dat hij desnoods een proefproces wil beginnen. “Ik roep de eerste 5 inwoners van Koggenland die met de grofvuil heffing te maken krijgen op om die niet te betalen. Ik wil ze dan wel bijstaan als het tot een rechtszaak komt. Het CAW is een gemeenschappelijke regeling en geen gemeente. Dus mag ik burgers gewoon zelf bijstaan in een proefproces. Voorzitter Stoker van het CAW stelt in een eerste reactie dat de regels toestaan dat de manier van inzamelen wordt veranderd. “Daar gaat het om, en niet om een hoger tarief”. De verordening is wat dat betreft klip en klaar. Als bestuur mogen wij het inzamelen van grofvuil veranderen. Binnenkort wordt dat uitgebreid besproken in het Algemeen bestuur.

Grofvuiltarief roept vragen op bij politiek in West-Friesland

“Wanneer zijn de colleges op de hoogte gebracht van het plan om een grofvuil tarief in te voeren voor het ophalen van grofvuil? En is een wijziging in de spelregels door de HVC juridisch wel toegestaan?” Het plan van de vuilverwerker om twintig euro te vragen voor het ophalen van grofvuil in de regio roept bij politiek West-Friesland veel vragen op. De VVD in Stede Broec wil weten hoe de HVC op dit tarief gekomen is en of de raad, dan wel het college over de invoering gaat. Maar plaatst ook vraagtekens bij de tussentijdse tariefswijziging en wijst op de, naar mening van de partij, bindende afspraken met de gemeenten. De VVD wil juridisch onderzocht hebben of de wijziging in de spelregels door de HVC wel juridisch toegestaan is en hoe dit zich verhoudt tot de gemeentelijke heffingen door de raad. “Wij staan niet open voor tussentijdse stimuleringsgrillen van de HVC”, aldus voorman Martien Krijger.

Bron: NHD