VVD Stede Broec neemt regie in bezuinigingen sociaal domein

geplaatst in: Nieuws

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 31 oktober jl. is besloten om een bezuiniging van 1,1 miljoen euro in te boeken op het sociaal domein. Hiervoor was vanuit het college geen onderbouwing en ontbrak een plan van aanpak. De VVD Stede Broec vind dit een vreemde gang van zaken en heeft de regie gepakt.

“Bij bestudering van begrotingen van andere gemeenten kwamen we soms wel twintig A4-tjes tegen met mogelijkheden om te bezuinigen. Dit waren korte, maar duidelijke beschrijvingen met de mogelijke gevolgen uit een gezet”, geeft VVD-fractievoorzitter Martien Krijger aan. Om dit hard te maken heeft de VVD Stede Broec ruimte gevraagd op de thema-avond sociaal domein van 3 december jl. om een presentatie te geven.

Taskforce

Er is in de maand november een werkgroep in het leven geroepen. Deze ‘taskforce’ heeft de periode tussen het aannemen van het amendement over de kaders van het sociaal domein in juni 2019 en de begrotingsraad in kaart gebracht en heeft gegevens verzameld over mogelijke bezuinigingsmaatregelen en aanbevelingen uit eerdere onderzoeken, zoals het BMC-rapport.

De uiteindelijke presentatie op 3 december werd aan het college, ambtenaren en de andere politieke partijen gegeven. De rode draad van de presentatie was hoe weer grip te krijgen op het sociaal domein en de regie te pakken. Krijger: “Wij hebben onze zorgen geuit en meegegeven aan het college dat het nu echt tijd is om door te pakken. We hebben een overzicht gegeven van onderzoeken die gedaan zijn, waarbij we hebben laten zien dat de opvolging beroerd is. Daarnaast zijn er ook voorbeelden gegeven van bezuinigingsmogelijkheden van andere gemeenten die het college nader zou moeten onderzoeken.”

College aan zet

“Het college moet nu aan de slag. Het eerste onderzoeksrapport dateert al uit 2017 en tot op heden is er niets anders gedaan dan overleggen en onderzoeken. Er moeten concrete stappen worden gezet. Leg de gemeenteraad maar eens uit hoe de bezuinigingstaakstelling van één miljoen euro in de begroting van 2020 gaat worden gehaald”, aldus raadslid Mike Lezaire.

Benieuwd naar de presentatie van de VVD-fractie in Stede Broec? U kunt ‘m via deze link downloaden. Neem voor vragen of opmerkingen contact op middels het contactformulier.