Bespreeknotitie ‘Verloedering Kruisgang en omgeving’

geplaatst in: Nieuws

In de raadscommissie Grondgebiedzaken van 15 november komen wij, de VVD, met een bespreeknotitie over de verloedering van de Kruisgang en de omliggende omgeving. Deze bespreeknotitie is opgesteld naar aanleiding van gesprekken met een inwoner die de inwoners rond de Kruisgang vertegenwoordigd en een gesprek met leden van het college.

In het voorjaar heeft de inspreker ook al ingesproken tijdens de raadsvergadering. De inspreker schetste haar buurt (omgeving Kruisgang) als een buurt die extra aandacht nodig heeft. Raadslid Ton Schuitemaker heeft naar aanleiding van de tweede inspraak over onder andere de afvalproblematiek op donderdag 27 september jl. een bespreeknotitie aangekondigd om het probleem te bespreken.

“Er is al tweemaal een inwoner langs geweest bij de raad om de raad te informeren over de woonsituatie, de verpaupering van de buurt, rond de Kruisgang. De VVD heeft, na verschillende gesprekken met de inwoner, besloten om dit op te pakken. Onze drijfveer is dat wij vinden dat een adequate reactie vanuit de gemeente achterwege is gebleven. Het wordt nu echt tijd om vaart te maken. Het leefgenot rond de Kruisgang, samen met de inwoners, moet worden verbeterd”, aldus VVD-fractievoorzitter Martien krijger.

Wij kijken uit naar een goede discussie in de raadscommissie. We hopen om samen met de raad en het college tot een oplossing te komen.

De bespreeknotitie is te lezen via deze link.

Een weergave van de Kruisgang en de omliggende omgeving.