VVD Stede Broec wijst College op Geldkrant

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 20 december jl. heeft de VVD Stede Broec een motie ingediend. Deze motie draagt het College op om duidelijkheid te geven in de uitgaven van de gemeente en dat het College met concrete bezuinigingsvoorstellen moet komen. De motie is door de gehele raad gesteund.

“Voorzitter,

Wij komen met deze motie naar aanleiding van de reactie van het College in de afgelopen RBFZ vergadering. De aanleiding was de reactie van wethouder Nico Slagter op een vraag vanuit de commissie wanneer we nu eens voorstellen zouden kunnen verwachten van het College naar aanleiding van de tekorten. De reactie van wethouder Slagter ‘ergens in het voorjaar’ gaf bij ons een gevoel van ongeloof. Dit kan toch niet waar zijn? We hebben aan de ene kant raadsleden die in rep en roer zijn en die zich door de problemen diep ongelukkig voelen. Aan de andere kant een wethouder die relaxed zegt ergens in het voorjaar met plannen te komen.

Zo ga je toch niet met schulden om? Wachten tot het weer een keer voorjaar wordt? Wij vroegen ons vervolgens af hoe Stede Broec mensen met schulden adviseert. Dit valt te lezen in het speciale krantje voor inwoners die het moeilijk hebben: de Geldkrant. Deze krant is door het College gemaakt, samen met het Nibud (stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens). De krant kopt met de zin ‘Maakt geld gelukkig?’ met als conclusie dat ‘grip op geld wel gelukkig maakt’. Dit maakt het wel erg simpel! Als we doen wat dit krantje zegt, dan wordt de raad weer gelukkig.

De VVD-fractie wil zeker weer gelukkig worden en wij hopen de rest van de raad ook, dus bladeren we snel door. De volgende kop doemt op: ‘Plan uw geld’ (Aha, dat is een goeie!). ‘Het ene moment heeft u 400 euro, en ineens is het op en heeft u schulden…’. Verdorie, dat is ook bij de raad aan de hand! We lezen snel verder. Aha, dus dat moeten we doen. Als uw situatie verandert, net getrouwd, gezinsuitbreiding, baan verloren of gescheiden, dan verandert uw ‘life-event’, valt er te lezen. Jeetje, ons life-event is ook gewijzigd. Tips na een life-event: check of u recht heeft op toeslagen. Hmm, dat hebben we helaas niet…

  • Pas uw inkomsten aan in uw jaar begroting. Dat kan alleen op de inwoners en bedrijven. Dat wil de VVD niet;
  • Het uitgavenpatroon aanpassen. Een eerste stap was het niet doorvoeren van 1,7% inflatie op de uitgaven. Dit heeft de raad gedaan;
  • Pas uw uitgavenpatroon aan in uw begroting! Dat is de volgende stap voor de raad.

College, u hoort het goed. Uw eigen Geldkrant is de oplossing voor de financiële problemen.

Wij hebben bij deze een motie ingediend die het College opdraagt om orde op zaken te stellen. De motie is SMART, zoals u van ons gewend bent:

  • Inventariseer het gat in de begroting;
  • Kom met voorstellen om te bezuinigen;
  • Lever dit af in maart 2018, net na de inventarisatie op het Sociaal domein door de ambtelijke Taskforce.”

Een open en duidelijke opdracht

De motie van de VVD werd in eerste instantie door de coalitie gezien als ‘overbodig’. Dit omdat er in het Presidium (red. Fractievoorzittersoverleg) al besproken was dat er een thema-avond zou komen over de begroting. De liberalen vonden deze ‘afspraak’ te vrijblijvend en binnenskamers.

Met dit voorstel wil de VVD een open en duidelijke opdracht geven aan het College. “Wij vinden dat er duaal bestuurd moet worden, kortom: de raad geeft een opdracht aan het College en het College voert dit uit. Een duidelijke opdracht met een vastgestelde planning”, aldus VVD-fractievoorzitter Martien Krijger.

Een 180 graden draaiende coalitie

Nadat wethouder Slagter het woord voerde, draaiden de coalitiepartijen met 180 graden. De wethouder stelde een kleine aanpassing voor en gaf een positief advies op de motie aan de raad. Hij vond het een goede motie en hij gaf aan dat met deze motie het ambtelijk apparaat kon worden gemobiliseerd. De ambtenaren kunnen door de motie in maart 2019 de gewenste data aanleveren.

Na de reactie van de wethouder werd er aan de VVD gevraagd of zij komende maart ‘wel’ willen meewerken om te bezuinigen. Krijger reageerde hier kort op: “Wij zien de noodzaak om in te grijpen. Maar wij willen alleen ingrijpen als we ingrepen zien met de voors- en tegens. Die krijgen we in maart. Als deze gegevens volledig en helder zijn, dan werken wij mee aan bezuinigingen”. Na de woorden van de wethouder en de toezegging van de VVD draaide de raad en stemde unaniem voor de motie van de VVD Stede Broec.

De Stede Broec’se Geldkrant, uitgegeven door de gemeente.