‘Echt niet leuk, maar het minst pijnlijk’

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec heeft op het laatste moment voor de raadsvergadering van 20 december jl. moeten constateren dat de coalitie met twee amendementen over de OZB kwam. Na de raadsvergadering blijkt dat bedrijven en huiseigenaren meer OZB gaan betalen in 2019. De VVD heeft hier geen woorden voor.

’Een verre van makkelijk besluit’, aldus het CDA. ’Echt niet leuk, maar het minst pijnlijk’ aldus ODS. En PvdA/GL: ’Heel lastig, maar we moeten wat.’

De coalitie van Stede Broec (ODS, CDA en PvdA/GroenLinks) verdedigde in de laatste raadsvergadering van het jaar, het besluit om de onroerende zaakbelasting voor bedrijven met 15 procent te verhogen en de OZB voor woningen over 2019 niet te verlagen ten opzichte van 2018. In de ogen van de VVD echt ‘paniekvoetbal’.

De leges voor 2019 moesten worden vastgesteld. Dé gelegenheid voor de politiek om de financiële nood, waarin Stede Broec verkeert, enigszins te lenigen. Dus besloten de drie coalitiepartners, met ’noodgedwongen’ steun van de OP, via de onroerendezaakbelasting (OZB) ‘wat geld binnen te halen’. Zo’n 90.000 euro volgens de coalitie.

Bedrijven moeten dieper in de buidel tasten, maar ook huiseigenaren gaan ’tientjes’ meer betalen, omdat hun huis meer waard geworden is.

De fractie van de VVD heeft dit vervolgens onderzocht. Het blijkt dat de gemeente via de bedrijven 60.000 euro ophaalt, geen 90.000 euro. Bij de huizenbezitters, bij huurders wordt het doorberekend, haalt de gemeente ongeveer 140.000 euro extra op. In totaal dus bijna twee ton aan extra inkomsten voor de gemeente. Een gemakkelijk weg volgens de VVD.

Geen woorden voor

VVD’er Ton Schuitemaker had er geen woorden voor. Het liefst had hij een extra ’anti-stem’ gegeven, maar ook met steun van GBS kon hij de OZB verhoging niet tegenhouden. De liberalen deden het voorstel van de coalitie af als ’paniekvoetbal’.

Pas na een afgewogen discussie willen VVD en GBS praten over bezuinigingsvoorstellen.

De VVD Stede Broec heeft middels een motie afgedwongen dat op korte termijn inzage wordt verkregen in de uitgaven van de gemeente door het College.

Bron: fractie VVD Stede Broec – NHD