Prioriteit voor Stede Broec: woningbouw voor jongeren

geplaatst in: Nieuws

De gemeente Stede Broec gaat prioriteit geven aan het bouwen van woningen in de goedkopere segmenten voor jongeren, startende huishoudens en ouderen. Het college heeft een unaniem aangenomen motie van ODS, CDA en VVD met deze strekking omarmd.

De politiek maakt zich zorgen over het feit dat starters steeds minder kans maken op de woningmarkt, zeker in het segment tot 185.000 euro. Terwijl jongeren vaak wel een sterke binding met hun omgeving hebben en graag in Stede Broec willen wonen. Ouderen daarentegen zijn vaak wel bereid hun te grote huis in de markt te brengen als er een kleiner en goedkoper alternatief is. Het beperkt aanbod aan betaalbare koopwoningen is bovendien een oorzaak van het toenemende woningtekort voor starters.

Prioriteit

Dus moet het woningbeleid in de regio Westfriesland veranderen, vinden de fracties van ODS, CDA en VVD. Met de motie moet niet alleen gestreefd worden naar het maken van stevige plannen in Westfries verband. Ook richting provincie moet een duidelijk signaal worden afgegeven, zeker nu veel woningbouw in verband met de stikstofproblemen stilligt, benadrukte de VVD. Tevens moet bekeken worden hoe speculatie in deze sector kan worden voorkomen.

PvdA/GroenLinks plaatste de kanttekening dat koopwoningen voor veel jongeren sowieso niet bereikbaar zijn, omdat zij geen hypotheek krijgen. Wethouder Nootebos (PvdA/GroenLinks) weerlegde dit door aan te geven dat Stede Broec de afgelopen jaren behoorlijk heeft bijgebouwd in de sociale huursector, zoals in Oosterweed en op Het Voert. De VVD vulde aan dat het nu tijd is voor koopwoningen in de gevraagde segmenten.