VVD Stede Broec: ‘We moeten niet steeds leunen op onze inwoners’

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec heeft grote moeite met de 30 procent ozb-verhoging, die het college nodig heeft om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. De raad besluit er donderdagavond over.

Stede Broec worstelt met flinke tekorten, voornamelijk veroorzaakt door uitgaven in het sociaal domein en dan vooral in de jeugdzorg. Het college wil dat oplossen door te snijden in de eigen uitgaven, maar ook door de ozb voor de inwoners én bedrijven fors te verhogen. Dat laatste stuit de liberalen tegen de borst.

Rekening

“Je kunt je inwoners niet steeds de rekening presenteren. Nu halen we op deze manier een miljoen op bij onze burgers, die we ook binnen onze eigen begroting kunnen halen”, aldus fractievoorzitter Martien Krijger. Zijn partij pleit al geruime tijd tevergeefs voor een kerntakendiscussie. Daar wil het college pas volgend voorjaar aan. Het college en de coalitiepartijen denken dat de hogere ozb onvermijdelijk is en zetten dit af tegen het hoge voorzieningenniveau in de gemeente.

Merkwaardig, vindt Krijger. “In hoeverre is dat houdbaar gezien het weinige vet dat wij nog op de botten hebben? We hebben een ruimte van twee miljoen op een budget van vijftig miljoen.”

Sociaal domein

Grote moeite heeft de VVD met het argument van het college dat alleen ’onomkeerbare’ besluiten worden genomen om de financiële gaten te dichten. ,,In hoeverre is dertig procent ozb-verhoging omkeerbaar? Het college kijkt voortdurend naar het Rijk in plaats van naar de eigen uitgaven. In het sociaal domein komt tien miljoen binnen, maar wordt veertien miljoen uitgegeven. Die veertig procent extra gaat het Rijk echt niet bijschokken.”

Dus vindt Krijger dat minstens een miljoen extra moet worden bezuinigd binnen het sociaal domein zelf. En dat de burgers geen worst moet worden voorgehouden.

Inventas

“We moeten niet steeds leunen op onze burgers. Het is lastig, maar als we vorig jaar al een kerntakendiscussie hadden gevoerd, hadden we al geweten hoe het zat met alle voorzieningen, met Inventas, de bieb, het zwembad, het hele huishoudboekje. Dan kun je inhoudelijk keuzes maken.”

De VVD overweegt nog een motie op het voorstel dat het college donderdagavond presenteert. Al vreest Krijger dat dit weinig uit zal halen. “Binnen de coalitie is geen drive om hier iets af te halen, ja misschien een paar procent. En in deze verhoudingen bereiken wij weinig, met vier zetels oppositie kun je geen vuist maken, hoogstens een kinderhand. Deze verkiezingsuitslag doet het dualisme helaas weinig goed, de coalitie kijkt naar het college en het college doet weinig meer dan navelstaren.”

Bron: NHD