De VVD wenst iedereen gezellige feestdagen

geplaatst in: Nieuws

Het is december. De maand van Sinterklaas, feestdagen en terugkijken op het jaar. Het was weer een bijzonder jaar. We kijken uit naar 2022. Dat wordt een bijzonder verkiezingsjaar!

Het afgelopen jaar is de VVD in Stede Broec hard bezig geweest met het nog veiliger krijgen van Stede Broec. Dit heeft mede geresulteerd in het onderzoek naar cameratoezicht bij de Spoorsingel in Bovenkarspel. Tevens zijn de liberalen bezig geweest met het verder optimaliseren van het sociaal domein. De VVD wil dat de gemeente goede zorg aanbiedt, maar het moet wel betaalbaar en slim zijn. Dit zijn punten waar wij trots op zijn en op blijven hameren.

Terugblik

De VVD Stede Broec heeft de afgelopen vier jaar een duidelijk nieuw geluid laten horen. Zo durfden wij kritisch te zijn op het college: financiële tekorten worden nu neergelegd bij inwoners en bedrijven, dat moet en kan anders. Wij vinden dat de gemeenteraad echt wel wat kritischer kan zijn, want de coalitie van ODS, CDA en PvdA/GroenLinks laat nu vooral het college hun gang gaan. Op dit moment is de zorg een groot issue, want de kosten zijn echt abnormaal hoog. Maar ook moet de woningbouw veel sneller gaan, het gaat gewoon te traag, terwijl er een ontzettend groot woningentekort is. Wij willen actie en doorpakken”.

Joey vult aan: “Verder willen wij investeren in de leefbaarheid van de gemeente. De groenstroken willen we goed onderhouden, er moet voldoende straatverlichting zijn en de straten moeten afval- en onkruidvrij zijn. Hier kunnen we geld voor vrijmaken door het ambtenarenapparaat slimmer in te richten en gemeentelijke taken te heroverwegen.”

Denk om elkaar

2022 wordt hopelijk ons jaar. Wij willen samen met alle inwoners en ondernemers aan de slag voor Stede Broec. Denk voor de komende tijd goed om de mensen om je heen en steun ook die lokale ondernemer.

Wij willen alle inwoners van Stede Broec fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022 wensen. In 2022 blijven wij ons als VVD inzetten voor een leefbare gemeente, geen lastenverhoging en meer betaalbare woningen.

Met liberale groet,
namens de gehele VVD-fractie van Stede Broec

Jorien Plak
Mike Lezaire
Wilma Peelen
Joey Leeuwinga