Motie: de opnames van de raads- en commissievergaderingen

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec komt in de gemeenteraad van 27 september met een motie. Met deze motie wil de VVD het college van Burgemeester en Wethouders verzoeken om met een voorstel te komen om de raads- en commissievergaderingen live uit te zenden met zowel beeld als geluid.

De huidige vergaderingen van de raad en de commissies zijn na 24 uur terug te luisteren via de website van de gemeente. Als raads- en commissieleden heb je baat bij het snel terug kunnen luisteren van vergaderingen. Bijvoorbeeld om moties of amendementen uit te werken naar aanleiding van uitspraken van het college. Tevens constateren de politieke partijen dat de publieke tribune in de raadzaal meestal nagenoeg leeg is. Een recente aanleiding voor het indienen van deze motie is dat de afgelopen maanden er veel technische storingen zijn bij het opnemen van de vergaderingen met het huidige systeem.

De VVD vindt dat de gemeente mee moet gaan met haar tijd en een representatief systeem moet aanschaffen om de vergaderingen in de raadzaal live uit te kunnen zenden. “Transparantie is een belangrijke voorwaarde om een betrouwbare overheid te zijn. Tussen de samenleving en de politiek is een kloof ontstaan. Als raads- en commissieleden hebben we een gezamenlijke taak om deze kloof te dichten. Door het live uitzenden van raads- en commissievergaderingen kunnen we inwoners actief informeren en betrekken bij het raadswerk”, aldus raadscommissielid Joey Leeuwinga.

Het nieuw te gebruiken systeem zou er ook voor moeten zorgen dat de uitgezonden vergaderingen sneller op de website kunnen worden teruggeluisterd.

We zouden als gemeente een voorbeeld kunnen nemen aan het systeem in het gemeentehuis van Drechterland in Hoogkarspel. Raadsvergaderingen van de Drechterlandse raad zijn live mee te kijken en te luisteren.

Gemeenteraad

De raadsleden Martien Krijger en Ton Schuitemaker dienen de motie in. We hopen als VVD dat er een meerderheid voor het voorstel is in de raad. Dit komt ten goede aan het raadswerk en de transparantie in de besluitvorming.

De complete motie is in de bijlage te lezen.

 

Bijlage: motie ‘de opnames van de raads- en commissievergaderingen’