Amendementen voor het raadsakkoord 2018-2022

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec komt in de gemeenteraad van 27 september met twee amendementen. Deze amendementen gaan over het monumentenbeleid en het subsidiebeleid van Stede Broec. Kort gezegd gaat het over het tegenhouden van het toewijzen van beschermde dorpsgezichten en het behouden van het huidige subsidieplafond.

De VVD vindt dat het aanwijzen van (delen van) een dorp als beschermd dorpsgezicht inhoud dat eigenaren van huizen of bedrijfsgebouwen dat gebied de vrijheid wordt ontnomen om eigen wensen op het gebied van kleurgebruik en materiaal te realiseren. Het gaat hier om het mogelijk aanwijzen van het binnendijkse gebied rond de Kolk als beschermd dorpsgezicht, qua uitstraling en materialisering. Er zijn verschillende (horeca)bedrijven en verenigingen die hier last van kunnen krijgen.

Met betrekking tot Stede Broec’se kerken wordt bij de verkenning naar een kerkenvisie de verwachting gewekt bij te dragen in de kosten van het in standhouden van kerkgebouwen. De VVD vindt dat het in standhouden van kerkgebouwen geen taak is voor de overheid, maar juist van de gebouweigenaren, de gebruikers en de inwoners. Bovendien zijn er geen problemen aan de orde die de kerkgebouwen in Stede Broec in gevaar brengen.

Subsidies

Met betrekking tot het subsidiebeleid wil de VVD dat het huidige subsidieplafond wordt gehandhaafd in het nieuw te maken beleid. Een eventuele verhoging vind de VVD alleen nodig met de inflatiecorrectie.

De complete amendementen zijn in de bijlage te lezen.

 

Bijlage:

motie ‘Raadsakkoord 2018 – 2022 – Monumentenbeleid’

motie ‘Raadsakkoord 2018 – 2022 – Subsidiebeleid’