VVD Stede Broec: “Niet exclusief met Zeeman”

geplaatst in: Nieuws

Het College van Stede Broec gaat met een aantal geïnteresseerde projectontwikkelaars praten over de beperkte uitbreiding van Winkelcentrum “het Streekhof”. De gemeenteraad heeft gisteravond probleemloos ingestemd met dit vervolg op de eerdere marktconsultatie. Liberaal Martien Krijger gaf op voorhand aan geen voorkeur te willen geven aan projectontwikkelaar Zeeman, verwijzend naar diens claim. “We moeten gaan voor de beste kandidaat met het beste bod.”

De fracties konden zich vinden in de “realiteitszin” van het College, die ertoe heeft geleid dat de aanvankelijke uitbreidingsplannen fors zijn bijgesteld. Wel vond het CDA dat zoveel moet worden uitgebreid als mogelijk is. Zaken als verblijfsplein, de parkeerbehoefte en het belang van de huidige winkeliers worden bekeken. ODS en VVD hechten eraan cultureel centrum “Hét Postkantoor” nadrukkelijk te betrekken bij de herinrichting van het Streekhof. En meerdere fracties vonden het van belang ook de straten rond het centrum, zoals de Zesstedenweg en Schaperstraat in de plannen mee te nemen. Volgens wethouder Bart Nootebos is dat zeker de bedoeling. Hij onderstreept dat ook met de ondernemers aan de Middenweg gesproken om hen meer bij het Streekhof te betrekken.

Provocerend

VVD’er Krijger noemde de ‘wrange paringsdans’ van Zeeman tot uiting gekomen in de brief aan de gemeente. Hierin onderstreept de projectontwikkelaar zich als eerste kandidaat voor vervolggesprekken te zien, verwijzend naar de eerdere onderhandelingen met de gemeente over de uitbreiding van het Streekhof. ”Het lijkt meer op een brute paaldans, waarbij Zeeman de benen provocerend om Stede Broec heeft. OP vroeg zich af of het feit dat Zeeman al deels eigenaar is het winkelcentrum consequenties heeft voor een eventuele nieuwe partner. De wethouder hield zijn kruit droog. “De winkeliers, de gemeente en Zeeman hebben een gedeeld belang: een goed draaiend centrum”.

Bron: NHD