Column: ‘Omkeerbaarheid’ van ozb-verhoging is gebakken lucht

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 31 oktober jl. ging het over de begroting van 2020, die ook een meerjarig beeld geeft tot 2023. Dit huishoudboekje is sluitend gemaakt door middel van een lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven van in totaal 962.000 euro. ‘Omkeerbaar’ volgens het college en de coalitiepartijen ODS, CDA en PvdA/GroenLinks.

Het grote argument in de begrotingsstukken om deze maatregelen door te voeren is dat deze omkeerbaar zouden zijn. Hier werd heel lang over gediscussieerd en het was voor de coalitiepartijen de belangrijkste reden hiermee in te stemmen. De lastenverhoging zou op termijn weer teruggedraaid kunnen worden.

Tijdens diezelfde gemeenteraadsvergadering is door de VVD gevraagd of er, op basis van deze meerjarenbegroting tot 2023, enige ruimte zou zijn om de lasten voor de inwoners te laten dalen. Het antwoord van CDA-wethouder Nico Slagter van Financiën was klip en klaar: “Nee, op basis van de begroting 2020 en het meerjarenvooruitzicht is een teruggave of verlaging van de lasten niet aan de orde.”

Hiermee kan gesteld worden dat de gemeenteraad met een kluitje het riet in is gestuurd. De gepropageerde omkeerbaarheid is verworden tot gebakken lucht. Het verlagen van de ozb? Dat tilt de coalitie maar al te graag over de verkiezingen van 2022.

Martien Krijger
fractievoorzitter VVD Stede Broec