VVD stelt vragen over regie en sturing in de jeugdzorg

geplaatst in: Nieuws

De fractie van de VVD Stede Broec maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. De opdracht om de zorg aan onze kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren, is breder en niet met geld alleen op te lossen. Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. In de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel ruimte voor verbetering.

De VVD wil in kaart brengen welke ontwikkelingen er de afgelopen jaren zijn gesignaleerd. “Er moet helder worden wat de aantallen gezinnen en jongeren zijn die in onze gemeente een jeugdhulpvraag hebben gedaan in de jaren 2015 – 2018 zijn. En hoeveel personen er daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp”, aldus VVD’er Martien Krijger. Tevens hebben de liberalen vragen gesteld over de budgetten. “Waar gaat het extra geld van de rijksoverheid aan besteed worden en hoe wordt de gemeenteraad hierin meegenomen?”

Regionale regie en sturing

De VVD in Stede Broec trekt samen met de andere zes Westfriese VVD-fracties op. Samen willen ze de colleges van burgemeester en wethouders in Westfriesland scherp houden en de juiste richting op sturen. Krijger: “De gemeenten moet de regie en sturing verbeteren”. Het is een landelijk probleem, maar ook regionaal is er nog een grote slag te slaan. De inkoop van jeugdzorg wordt bijvoorbeeld regionaal aanbesteed.

De schriftelijke vragen die zijn ingediend zullen binnen dertig dagen worden beantwoord door wethouder Lydia Groot (ODS).