De VVD wenst iedereen gezellige feestdagen toe

geplaatst in: Nieuws

Het is december. De maand van Sinterklaas, feestdagen en terugkijken op het jaar. Het was weer een bijzonder jaar. 2022 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de VVD Stede Broec was het een goede uitslag met zetelwinst. Daar is men trots op. Fractievoorzitter Joey Leeuwinga: “Ik wil via deze weg nogmaals iedereen bedanken voor het vertrouwen. Voor ons staat het als een huis dat we doen wat nodig is: De basis op orde.”

Het afgelopen jaar is de VVD in Stede Broec hard bezig geweest met het nog veiliger krijgen van Stede Broec. De liberalen blijven zich inzetten tegen ondermijning en cybercriminaliteit en er blijft aandacht voor veiligheid voor ondernemers op bijvoorbeeld onze bedrijventerreinen. Met meer geld voor veiligheid wordt het aantal uren voor de handhaving uitgebreid. Tevens heeft de VVD in het coalitieakkoord gekregen dat we in Stede Broec niet gaan betalen per leging van de zwarte emmer. De VVD wil dat de gemeente goede zorg aanbiedt, maar het moet wel betaalbaar en slim zijn. Dit zijn punten waar wij trots op zijn en op blijven hameren.

Vooruitblik

De VVD Stede Broec gaat er in 2023 nog meer voor zorgen dat de basis op orde is. Dat groot onderhoud voor wegen, bruggen en schoolgebouwen goed geregeld is en dat er de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Geen oneindige discussies op het gemeentehuis, maar zichtbare resultaten realiseren.

We willen dat er handhavers op straat lopen, dat er woningen gebouwd worden en dat met het uitvoeren van het verkeersplan de verkeersveiligheid wordt vergroot en de bereikbaarheid wordt verbeterd. Het zijn voor iedereen uitdagende tijden, de VVD wil blijven denken in oplossingen die passen bij ons liberale gedachtengoed. Op deze manier willen we het vertrouwen terugwinnen in de politiek.

Wij willen alle inwoners van Stede Broec fijne kerstdagen en een goed en gezond 2023 wensen. In 2023 blijven wij ons als VVD inzetten voor een leefbare gemeente, geen lastenverhoging en meer betaalbare woningen.

Met liberale groet,
namens de gehele VVD-fractie van Stede Broec

Jorien Plak-Schouten
Mike Lezaire
Wilma Peelen
Joey Leeuwinga