‘Huis staat in brand, maar de kazerne ook’

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec wil dat het college schrapt in de uitgaven. “Het huis staat in brand, maar de kazerne ook. Dus laten we vooral zelf vast gaan blussen”, aldus de metafoor die Mike Lezaire, VVD-raadslid, vorige week gebruikte om de financieel deplorabele situatie waarin zijn gemeente Stede Broec zich bevindt, te omschrijven.

De oproep van CDA-wethouder Nico Slagter aan Den Haag om niet langer taken zonder bijbehorend budget ‘over de schutting’ te gooien, maar ook de zorgen die de raad uitspreekt over de gaten die in de begroting vallen, steunen de liberalen. Maar ook weer niet.

Hand in eigen boezem

Fractievoorzitter Martien Krijger vindt dat de gemeente de hand in eigen boezem moet steken: “Prima als we een hogere uitkering van het Rijk krijgen, maar het is wel heel duidelijk dat Stede Broec veel meer uitgeeft in het sociaal domein dan Enkhuizen of Drechterland. En dat is al jaren zo. We lijken daar geen grip op te krijgen, als je er als raad naar vraagt wordt verwezen naar een ‘taskforce’, maar ook daar komt niets uit.”

Het Rijk vindt dat gemeenten eerst maar hun eigen huishoudboekje op orde moeten krijgen. De VVD wil dat het college daar beter z’n best voor gaat doen. “Daar hameren wij al heel lang op. In december gaven wij al een voorzet. Alle Rekenkamerrapporten en andere rapportages zeggen hetzelfde: we hebben geen grip op de uitgaven in het sociaal domein. Er wordt alleen gezegd ‘we zijn bezig’, maar daar merken wij als raad niets van.”

Eigen verantwoordelijkheid

De klacht van de VVD is vaker dat de raad onvoldoende wordt meegenomen in waar het college mee bezig is. “Het college beschikt over ambtenaren, dat moet ons keuzes voorleggen. Je kunt wel voortdurend wijzen naar het Rijk, je hebt als gemeente ook eigen verantwoordelijkheid. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we onze zaken beter voor elkaar krijgen. We laten het teveel lopen.”

De liberalen vrezen dat een extra uitkering van het Rijk slechts uitstel van executie is. “Het water staat ons niet aan de lippen, het staat ons inmiddels aan de neus. En we gaan koppie onder als we er niet in slagen onze uitgaven gelijk te trekken met die in Enkhuizen en Drechterland. Ja, we krijgen te weinig geld, maar we zijn zelf ook niet in control. En dat zou wel moeten. We moeten zelf veel meer doen, zoveel tijd hebben we niet meer.”

Huis
Een overzicht van de uitgaven binnen het sociaal domein. VVD: ‘Stede Broec staat sky high!’

Bron: NHD