VVD gaat met ODS en CDA aan de slag in coalitie

geplaatst in: Nieuws

Stede Broec heeft de primeur; de drie grootste politieke partijen hebben als eerste in Westfriesland de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. De VVD in Stede Broec gaat met veel energie en vertrouwen aan de slag in een nieuwe coalitie met ODS en CDA. De drie partijen zijn samen goed voor 14 van de 19 zetels en vormen zo een breed gedragen coalitie.

Er is in de formatie gekozen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. De coalitiebesprekingen zijn gestart onder begeleiding van Jos Bakker (oud-gemeentesecretaris Hoorn). De drie lijsttrekkers Thijs Visser (ODS), John Kok (CDA) en Joey Leeuwinga (VVD) hebben uiteindelijk gezamenlijk als onderhandelaars het akkoord geschreven. Het resultaat is het coalitieakkoord: ‘Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen’ 2022 – 2026.

Coalitieakkoord

Joey Leeuwinga, fractievoorzitter VVD Stede Broec: “Ik ben trots dat de VVD de komende vier jaar meedoet in de coalitie. Met deze coalitie doen we recht aan de verkiezingsuitslag. We hebben een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer met als enige zittende partij een zetelwinst. Stede Broec staat voor grote opgaven, we hebben vertrouwen in de samenwerking met ODS en CDA. Samen gaan we Stede Broec nog mooier maken.”

In een extra uitgeschreven raadsvergadering op 9 mei presenteren de partijen hun akkoord. Alle politieke partijen krijgen de ruimte om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het is de bedoeling om op basis van deze input een raadsprogramma op te stellen. Dit vormt het uitgangspunt voor het college uitvoeringsprogramma. Bij deze verdere uitwerkingen komen de prioritering en financiële doorrekening aan de orde.

Beëdiging

De partijen dragen alle drie een beoogd wethouder ter benoeming voor; Thijs Visser (ODS), Nico Slagter (CDA) en Martien Krijger (VVD) zullen na instemming van de raad worden beëdigd door burgemeester Ronald Wortelboer. De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen:

ODS:   Financiën, ICT, Verkeer, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur
CDA:   Ruimtelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken
VVD:   WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Wethouderschap

“Mijn fractie heeft Martien Krijger voorgedragen voor het wethouderschap. Martien zal de portefeuilles WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Werk en Inkomen gaan bestieren. Ik ben ontzettend blij dat Martien deze uitdaging aan wil gaan. Op deze post is nog veel te doen. Ivo Nooter zal Martien vervangen in de raad. Ik kijk er naar uit om samen met hem en Mike Lezaire het VVD-geluid te laten horen in de gemeenteraad”, aldus Joey Leeuwinga. Martien Krijger is al tien jaar raadslid en is ook fractievoorzitter geweest. De 60-jarige Bovenkarspeler ziet het wethouderschap als een mooie uitdaging om Stede Broec verder te brengen.

De definitieve portefeuilleverdeling zal in de eerste collegevergadering op dinsdag 10 mei a.s. worden vastgesteld waarbij ook de portefeuilleverdeling van de burgemeester als voorzitter van het college zal worden betrokken.

Raadslid en commissieleden

Na instemming van de raad wordt Ivo Nooter als raadslid namens de VVD beëdigd tijdens de raadsvergadering van 9 mei. Ook worden Irma Rood-de Wit en André Ruijter benoemd als commissielid namens de VVD.

Bekijk hier het gesloten coalitieakkoord tussen ODS, CDA en VVD.