De VVD wenst iedereen gezellige feestdagen toe

geplaatst in: Nieuws

Het is december. De maand van Sinterklaas, feestdagen en terugkijken op het jaar. Het was weer een bijzonder jaar. 2023 was een bewogen jaar met de eerste resultaten uit ons coalitieakkoord, maar ook een wisseling van wethouder. Fractievoorzitter Joey Leeuwinga: “Het gaat de goede kant op met de gemeentefinanciën, voor zover wij als gemeente hier grip op kunnen krijgen, we hebben de reserverpositie versterkt en er is kritisch gekeken naar overbodige uitgaven. Tevens zijn er grote stappen gezet naar nog meer woningbouwversnelling en een nieuw schoolgebouw in plan Zuid. Door deze basis kunnen we in 2024 volle kracht vooruit!”

Sinds afgelopen week hebben wij een nieuwe wethouder: Philippe van Ham. Deze vacature is ontstaan door het vertrek van Martien Krijger als wethouder. De VVD-fractie vindt het jammer dat Krijger dit besluit heeft moeten nemen. We danken hem voor al het werk dat hij verzet heeft voor de gemeente, ook in zijn periode als raadslid dat al meer dan tien jaar teruggaat.

Met Philippe van Ham hebben wij een kundige wethouder gevonden. Hij is blij dat hij aan de slag kan: “Ik ben vereerd dat ik namens de VVD als wethouder in Stede Broec aan de slag mag. Samen met het college van B&W, met de gemeenteraad en met de medewerkers van de SED-organisatie. En samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Ik kijk er naar uit om mij in te zetten voor Stede Broec en om met iedereen in gesprek te gaan.”

Vooruitblik

De VVD Stede Broec gaat in 2024 volle kracht vooruit. In januari starten we met een raadsbrede discussie over groenonderhoud en onkruidbestrijding. Dit moet echt rigoureus anders. Verder stellen we een accommodatiebeleid op voor de gemeentelijke gebouwen, zodat we duurzaam en transparant beleid kunnen voeren voor gebouwen waar onze organisaties en verenigingen inzitten. Onze nieuwe wethouder gaat aan de slag met een nieuw jeugdbeleid en WMO-beleid.

In 2024 zetten we als gemeente volop in op het centrum; we streven ernaar om op en rond het Streekplein bruisende horeca te creëren en jaarrond activiteiten te faciliteren. Wat ons betreft gaat de nieuwe opzet van het plein zeker van onderop voor meer initiatieven op het plein zorgen. Wij zijn ook blij dat het college heeft ingestemd met het principe-verzoek om een te terras te laten creëren bij Hét Postkantoor én de mogelijkheden te onderzoeken voor commerciële uitbating. Wij zien uit naar de plannen van Hét Postkantoor en verwachten een meewerkende houding van het college.

Prioriteit

Verder blijft veiligheid blijft een prioriteit voor de VVD. Komend jaar komt de fractie met een voorstel om de veiligheid in onze gemeente te vergroten. Initiatiefnemer Mike Lezaire denkt hierbij aan bijvoorbeeld uitbreiding van het cameratoezicht op plekken waar overlast plaatsvind, denk aan station Bovenkarspel-Flora, de Industrieweg en Park De Woid.

Wij willen alle inwoners van Stede Broec fijne kerstdagen en een goed en gezond 2024 wensen. In 2024 blijven wij ons als VVD inzetten voor een leefbare en veilige gemeente, geen lastenverhoging en betaalbare woningen.

Met liberale groet,
namens de wethouder en de gehele VVD-fractie van Stede Broec

Jorien Plak
Irma Rood
Philippe van Ham
Wilma Peelen
Joey Leeuwinga