Stede Broec onderzoekt locatie voor opvang asielzoekers

geplaatst in: Nieuws

De burgemeester van Stede Broec heeft op woensdag 15 mei jl. bekend gemaakt hoeveel vluchtelingen de gemeente Stede Broec moet opvangen. De beoogde en enige geschikte locatie is het oude honkbalveld aan de Veilingweg in Bovenkarspel. In de Spreidingswet staat dat iedere gemeente verplicht is om vluchtelingen op te vangen. Het is nog niet bekend of dit gaat of moet gebeuren in Stede Broec, maar er moeten wel plannen worden ingediend. In dit artikel lees je de reactie van de VVD-fractie in Stede Broec in de raadsvergadering van 30 mei jl. op de aanpak van het college van burgemeester en wethouders.

“De Spreidingswet verplicht iedere gemeente in Nederland om asielzoekers op te vangen. Maar voorzitter, toen kwam twee weken geleden de mededeling vanuit de nieuwe coalitie in Den Haag dat zij de Spreidingswet willen intrekken. Helaas brengt dat voor nu alleen maar meer onduidelijkheid, want de wet blijft voor nu gewoon van kracht. Veel inwoners hebben contact met ons gezocht, want de Spreidingswet is toch van tafel wordt er dan gezegd. Dat is dus niet het geval. Het is nog maar de vraag of er in Den Haag een meerderheid is om de wet in te trekken en we weten ook nog niet wat voor wet ervoor terugkomt. Ook is de realiteit dat er in Nederland nog steeds een hoge instroom is en dat er overvolle opvanglocaties zijn.

Voor de VVD-fractie in Stede Broec is er sinds het hoofdlijnenakkoord wel een positief signaal vanuit Den Haag gekomen. Lange tijd is er niets tot nauwelijks iets gedaan tegen de instroom van vluchtelingen. Nu is dat voornemen er wel en komen er vergaande maatregelen om de migratie te beperken, ookwel het strengste asielbeleid ooit genoemd. Daar zijn wij erg blij mee.

De wet is voor nu dus helder, een feit en we moeten hier uitvoering aan geven. Afgelopen week heeft de gemeente ook nog een brief van de provincie Noord-Holland ontvangen met het verzoek om ‘gewoon’ de plannen per gemeente in te dienen. Dit moet iedere gemeente ook snel doen. Pas eind 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de locatie, dan hopen we helderheid vanuit Den Haag te hebben. We nemen dus nu geen onomkeerbare beslissingen. Voor nu gaat de gemeente (burgemeester en wethouders) door met het uitwerken van de plannen en volgt men de situatie in Den Haag op de voet. Dit moet wat ons betreft de gemeente als betrouwbare en eerlijke overheid ook doen, want de wet is nu nog van kracht. We hebben nu ook geen debat over wel of geen opvang, maar over wat vinden we van de aanpak van het college om te voldoen aan de Spreidingswet.

Mocht de wet toch van tafel gaan, de wet is nu de basis van de aanpak van asielopvang in Stede Broec, dan veranderd wat ons betreft de situatie en gaan we als gemeenteraad en college met elkaar in gesprek. Wij zijn content met de aanpak om de eventuele asielopvang gezamenlijk als zeven Westfriese gemeenten op te pakken om zo de krachten te bundelen en elkaar vast te houden, ook richting Den Haag en de provincie. Wij zouden het niet wenselijk vinden als Stede Broec als enige asielzoekers zou opvangen, wij moeten deze last gezamenlijk oppakken met de regio.

Het niet indienen van een plan kan ertoe leiden dat het COA zelf een locatie uitkiest, wij zijn liever goed voorbereid dan onaangenaam verrast. We steunen daarom de aanpak van het college voor de mogelijk asielopvang in onze gemeente. Wel vragen we het college via deze weg om de gemeenteraad goed mee te nemen in het proces. Wellicht volgt er de komende weken of maanden een nieuwe realiteit, daar moeten we dan echt met elkaar over in gesprek gaan.

Dan het raadsvoorstel: in principe is het duidelijk en kunnen wij ons vinden in het voorstel, zeker met de aanvullingen van de burgemeester van zojuist. Wij hadden graag in het besluit ook de flexwoningen terug gezien. Dit sneeuwt nu een beetje onder. Wij zijn erg positief over het voornemen dat er ook flexwoningen worden gerealiseerd. We kunnen dan sociale huurwoningen gaan bouwen voor onder andere onze eigen inwoners. Hierdoor komen er ook woningen vrij in de bestaande woningvoorraad in Stede Broec. Verder vinden wij dat de veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel moet staan bij de komst van een asielopvang in onze gemeente. Omwonenden en betrokkenen hebben tot op heden al veel suggesties gedaan op het gebied van verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurt. Ook de bijeenkomst van 23 mei was goed voor nadere uitleg en het leveren van input. Neem dit ter harte en mee als dit plan door moet gaan. Blijf in gesprek met omwonenden en organisaties.”

Vragen

Na de bijdrage van VVD-fractievoorzitter Joey Leeuwinga stelde hij namens de fractie nog een tweetal vragen. De eerste vraag ging over veiligheid, een belangrijk punt voor de VVD, en ging over het Politiebureau. Wat de VVD betreft wordt de capaciteit uitgebreid als de asielopvang in de gemeente komt. De burgemeester zou dit meenemen in de verdere plannen. De tweede vraag ging over de financiën. De burgemeester kon vertellen dat alle gelden via het COA lopen en dat er over verdere vergoedingen en compensaties pas later iets bekend wordt.