Wat hebben we we bereikt in de periode 2018-2022?

geplaatst in: Nieuws

Ondanks dat de VVD Stede Broec in de oppositie zat en niet in de coalitie, heeft de VVD een constructieve bijdrage kunnen leveren en hebben de liberalen zich in de periode 2018-2022 hardgemaakt om toch enkele van hun voorgenomen plannen te realiseren.

De VVD had een ambitieus programma, maar door de financiële positie van de gemeente is er niet veel van terecht gekomen. Ook doordat de VVD ontbrak in het college zijn er andere keuzes gemaakt door de coalitie. “De VVD Stede Broec had liever gezien dat er harde keuzes waren gemaakt in het wel of niet uitvoeren van het beleid. Op deze manier was er meer financiële ruimte ontstaan in Stede Broec. We hadden dan ambitieuzer beleid kunnen uitvoeren, zoals betere groenvoorzieningen in de wijken of wat mij betreft een verdiende belastingverlaging voor onze inwoners en bedrijven. Ondanks dit alles ben ik trots dat we toch een bijdrage hebben kunnen leveren. Wat goed is, blijft goed en wat beter kan hebben we beter proberen te maken”, aldus lijsttrekker Joey Leeuwinga.

In de afgelopen periode van vier jaar heeft de VVD Stede Broec de volgende verkiezingsbeloftes en plannen gerealiseerd:  

 • Een versnelde realisatie van nieuwe woningen in de wijk Waterweide. Verder zijn er rond het Streekhof veel extra appartementen opgeleverd voornamelijk ten behoeve van senioren en sociale woningzoekenden.
 • In Stede Broec-zuid is het zuidelijkste gedeelte ontsloten op het regionale vaarwater via het Nassaupark. Ook Waterweide is langs de N307 ontsloten aan het recreatieve vaarwater.  
 • Vanaf 2018 was er jaarlijks een ozb-verhoging voor de inwoners en bedrijven. Mede op initiatief van de VVD is de voorgestelde belastingverhoging op woningen van 10 procent voor 2022 van tafel gegaan.
 • De afronding van fase 4 van het Streekhof met een nieuwe entree aan de westkant én behoud van gratis parkeren. 
 • Er is geïnvesteerd in verduurzaming en verbouwing van verenigingsgebouw De Wurf in Lutjebroek. Dit is voor het grootste deel uitgevoerd door de vrijwilligers uit het dorp. Hier is de VVD ontzettend trots op. De Wurf is een voorbeeld voor veel voorzieningen in de gemeente.
 • Het Streekplein is uitgebreid met een restaurant met terras. Dit is wat ons betreft een eerste fase, want het Streekplein moet een echt verblijfsplein worden met gezellige horeca(ondernemers).
 • De wegindeling aan de Middenweg (bij de Action) is verbeterd. De volgende fase in dit gedeelte van het centrum is de bouw van appartementen. Hier wordt binnenkort mee gestart.
 • In Stede Broec houden we van varen in de polder. Mede op initiatief van de VVD zijn de meeste sloten in Stede Broec nu uitgebaggerd.  
 • Op initiatief van de VVD is het sociaal domein verstevigd en versimpeld. Er is nu één loket bij ONS Stede Broec waardoor het voor inwoners duidelijker is waar zij voor zorg moeten zijn. De VVD is ook blij dat ONS Stede Broec ervoor zorgt dat de meeste zorgvragen gemakkelijk worden opgelost, waardoor kosten voor de gemeente worden verlaagd.
 • De VVD zet in op een vitaal verenigingsleven. Verenigen moeten het zelf doen, maar uiteraard is er vanuit de gemeente ondersteuning voor het verenigingsleven en de dorpshuizen. Dit is in de coronacrisis opgeschaald.
 • Verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk. In 2021 is een verkeersplan vastgesteld. Mede op initiatief van de VVD worden inwoners actief betrokken bij de uitvoering van het verkeersplan. We schrijven een verkeersplan immers voor de inwoners.
 • Er is mede op het initiatief van de VVD cameratoezicht geplaatst bij station Bovenkarspel-Grootebroek. Zo maken we Stede Broec veiliger. Ook wordt onderzocht of er op meer plekken (mobiel) cameratoezicht kan worden ingezet, zoals bij de spoortunnel Spoorsingel in Bovenkarspel.

“Er zijn dus evengoed de afgelopen vier jaar veel praktische zaken opgeleverd in Stede Broec. Ook hebben we beleid ingesteld en gewijzigd, zodat Stede Broec er de komende jaren onder andere op financieel gebied op vooruit moet gaan. Dat beleid willen we graag intensiveren in de komende raadsperiode, zodat inwoners en bedrijven ook wat van dit beleid gaan voelen door bijvoorbeeld een lastenverlaging”, aldus Joey Leeuwinga.