VVD wil aandacht houden voor (gratis) parkeren bij centrum

geplaatst in: Nieuws

De parkeerdruk in het centrumgebied van Stede Broec rond winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel zal na de herinrichting op drukke momenten te hoog zijn. Toch verwacht de gemeente geen problemen.

Dat antwoordt het college op vragen van de VVD aan de hand van de vorig jaar uitgevoerde mobiliteitstoets, die in beeld brengt hoe het zit met de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid, maar vooral ook de parkeermogelijkheden voor auto en fiets. De gemeente presenteerde onlangs de geplande herinrichting van Stede Broec Zuid, waarbij op de plek van de voormalige Rabobank een appartementencomplex komt. In de laatste fase komen aan de overkant, waar nu horeca is, ook appartementen.

Parkeren aan de zuidzijde van het Streekhof wordt anders.
Parkeren aan de zuidzijde van het Streekhof wordt anders.

Bezoekers blijken zich vooral zorgen te maken over de parkeerdruk in het gebied: als er appartementen bijkomen en het aantal parkeerplaatsen neemt af, ontstaan vooral in de middaguren problemen. Dat erkent het college ook in het vorig jaar gehouden onderzoek.

Behoefte

Daaruit blijkt dat op bepaalde momenten in de week de totale parkeerbehoefte niet volledig op eigen terrein kan worden opgevangen. Dan moet gebruik worden gemaakt van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Op het drukste moment, door de week in de middag, is de parkeerdruk 85,4 procent, terwijl de geaccepteerde parkeerdruk op 85 procent ligt. Er zijn nu 566 parkeerplaatsen, dat zijn er straks 562. In de praktijk verwacht het college geen problemen, omdat het gaat om piekmomenten. Ook is gekeken naar parkeerplaatsen binnen honderd meter loopafstand. In de praktijk geldt een langere acceptabele loopafstand, die het gebied dus groter maakt. Ook stelt het college in antwoord op de zorgen van de liberalen dat bewoners vaak in de avond en nacht willen parkeren en bijvoorbeeld bezoekers van het centrum en medewerkers overdag.

De gemeente wil wel het aantal fietsparkeerplaatsen vergroten. De behoefte aan het parkeren van de fiets wordt groter, maar het aantal beschikbare plaatsen door de bouwplannen kleiner. Dus moeten er 181 extra stallingen komen, al stelt het college wel dat het aantal fietswrakken en weesfietsen kan worden aangepakt. Gedacht wordt aan stallingen waarbij je aan beide zijden kan parkeren. Het college verwacht niet dat de verkeersafwikkeling in het centrum verslechtert door de plannen of leidt tot knelpunten in de verkeersveiligheid. Onderdeel van de plannen is wel de beoogde herinrichting van de Middend te herzien.

Aandacht

VVD’er Joey Leeuwinga is niet overtuigd dat de centrumplannen inderdaad niet tot parkeerproblemen leiden. „De aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum is wel dat je daar (gratis) kunt parkeren, dat moet zo blijven. Maar we beseffen ook dat deze plannen niet in beton gegoten zijn. Het houdt onze aandacht.”