WOZ-waarde en OZB

geplaatst in: Nieuws

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u huurder van een woning of eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Hoe wordt deze berekend?
De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Door middel van het lokale OZB-tarief bepaalt de gemeente hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.

De VVD over de OZB
De VVD wil de lokale lasten laag houden. Zo vinden wij dat de Onroerende Zaken Belasting (OZB) geen sluitpost mag zijn. Mocht er in de begroting een tekort ontstaan, dan betekent dit dat er ergens op bezuinigd moet worden.
Over de WOZ-waardebepaling is vaak een meningsverschil tussen gemeente en eigenaar. Wij vinden dat de eigenaar zelf vooraf binnen kaders referentiepanden mag voorstellen aan de gemeente. Hiermee bereiken we enerzijds een tevreden eigenaar en anderzijds een gemeente die minder bezwaarschriften ontvangt. En dat scheelt ook weer geld.

U bent de afgelopen jaren niet verrast met een flinke verhoging van de onroerendgoedbelasting (OZB); en dat hebben wij u vier jaar geleden ook zo beloofd. Ook nu wil de VVD géén verhoging, hooguit inflatiecorrectie.

 

Bron: Gemeente Stede Broec / VVD Stede Broec