Nog even ter verduidelijking

geplaatst in: Nieuws

De gemeenteraadsverkiezingen komen nu heel erg dichtbij. Ter verduidelijking willen wij de onderstaande punten extra goed toelichten.

Zorg

De zorg in Nederland staat op een hoog peil. Natuurlijk, verbeteren kan altijd, maar ook voor de zorg in Stede Broec kan gezegd worden dat het goed is geregeld voor u. Indien u een geestelijke en/of lichamelijke beperkingen heeft zijn hier hulp en hulpmiddelen voor beschikbaar. De bedoeling van de zorg is om u zoveel mogelijk mee te laten doen aan het maatschappelijk leven. Een beperking houdt niet in dat het sociale leven ophoudt. Dat houdt ook in dat de meeste zorg in de nabijheid te vinden moet zijn en niet dat ellenlange ritjes gemaakt moeten worden om de juiste zorg te krijgen.

Er zijn echter aspecten in de zorg die onvoldoende zijn ontwikkeld. De VVD ziet dat er een groeiende groep mensen te lijden hebben onder eenzaamheid. Dat zijn zowel jongeren als mensen op leeftijd. Eenzaamheid is iets anders dan alleen willen zijn. Eenzaamheid overkomt je, je kiest hier niet voor. Eenzame mensen hebben het gevoel ´er buiten te staan”, niet meer mee kunnen komen met hert leven om hun heen. De VVD ziet het als een taak voor de gemeente om hier te acteren, de mensen weer deelgenoot van de samenleving te laten maken.

Leefomgeving

Stede Broec is een groene, goed verzorgde gemeente. Maar met regelmaat ontvangt de gemeente meldingen over vervuiling en overlast zaken in de straat en omgeving.

De VVD heeft gezorgd voor invoering van toezichthouders of zo u wilt handhavers. De huidige inzet van deze handhavers is 16 uur per week. Mogelijk heeft u ook wel eens een verzoek om handhaving ingediend, maar blijkt door een tekort aan menskracht uw verzoek geen prioriteit heeft. Dat kan in de ogen van de VVD niet; u heeft recht op handhaving. Zoals u ongetwijfeld weet is de politie er wel, maar is ten opzichte van vroeger duidelijk minder zichtbaar aanwezig. De toezichthouder is noodzakelijk om als ogen en oren van de gemeente èn de politie te fungeren met wat er in uw omgeving gebeurt. Om uw klachten nog serieuzer te nemen en om de politie te helpen willen we meer uren voor toezicht en handhaving.

Wonen

Zoals eerder gezegd, het is goed toeven in Stede Broec. Het is hier groen, ruim en de voorzieningen zijn goed. Allemaal ingrediënten om hier te willen wonen, we zien dat ook terug in de hoge vraag naar woningen in Stede Broec. We zien deze krapte aan woningen, net als u. De VVD vindt daarom dat we moeten doorgaan met bouwen, zowel koop- als huurwoningen vooral in het middensegment. Een andere reden om te bouwen is om de voorzieningen in stand te houden. De voorzieningen, zoals de detailhandel, zwembad, bibliotheek zijn alleen in stand te houden bij voldoende bezoek. Voldoende woningen bevordert de doorstroming en bovendien bijna voorwaardelijk om de mooie voorzieningen die we hebben in stand te houden.

Duurzaamheid

Meer dan ooit beseft iedereen dat de uitstoot van CO2 zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Dat houdt niet alleen in dat bestaande woningen beter geïsoleerd moeten worden, maar ook dat er gekeken moet worden om andere energiebronnen aan te wenden. Naast de bekende zonnepanelen op het dak, kan de gemeente ook ontwikkelingen volgen en vernieuwingen zoals energie uit asfalt of geothermie toepassen. De VVD vindt dat de gemeente niet alleen moet stimuleren dat woningeigenaren en huurders hun steentje moeten bijdragen aan de vermindering van uitstoot van CO2, maar ook zelf meer aan de slag moet.

Recreatie

In West-Friesland is het goed recreëren. Lopen, fietsen of varen, voor elk wat wils. Maar varen kun je momenteel niet overal, terwijl dat zo eenvoudig is te doen. Het varen is nu vooral voorbehouden aan de Stede Broec’er ten noorden van de Tocht. Onderzoek heeft uitgewezen dat met wat ingrepen ook Stede Broec-zuid volop van het water kan genieten. De VVD wil dat Stede Broec-zuid op het vaarwater wordt aangesloten.

Hét Postkantoor

In het postkantoor zijn regelmatig theater voorstellingen en andere optredens. Op dit soort momenten is dus het theater en bar open. Wij vinden dat er ook een gelegenheid moet komen om er buitenterras te exploiteren. Aansluitend kan er dan meteen gekeken worden naar de openstelling van het café van het Postkantoor. Momenteel is het Postkantoor juist in die mooie zomer periode gesloten vanwege de vakantie van het theater. Dat is gek, zeker als er een terras komt. Wij willen dat ze bij het Postkantoor de mogelijkheid moeten hebben om verruiming van de openingstijden en gehele-jaar-door te realiseren. Dat kan door er een commerciële partij in te zetten.