VVD zegt nee tegen recycle-tarief; kijk naar nascheiden

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec heeft kennisgenomen van het collegevoorstel om het recycle-tarief in te voeren. De liberalen zijn tegen het invoeren van ‘betalen voor het ophalen van huisafval’. Zij zien meer voordelen in het optimaliseren van het huidige huisvuilinzamelingsbeleid en staan zeker open voor het invoeren van het nascheiden van afval. In de raadscommissie GGZ van maandag 6 december zal de VVD dit standpunt verder verdedigen tegenover het college.

Het gehele beleid afstemmen op het recycle-tarief gaat ervoor zorgen dat de inwoners meer kwijt zijn aan afvalstoffenheffing. Er wordt immers dan betaald per leging. Ook heeft de VVD grote vragen bij de uitvoerbaarheid, het milieuvoordeel en de handhaving: “Gaan we niet te ver nu? Wij denken dat dit beleid veel overlast gaat veroorzaken: dumpingen in het Streekbos, afval verbranden in de houtkachel, ‘s avonds afval in de emmer van de buren gooien en ga zo maar door. De voordelen voor het milieu worden mogelijk teniet gedaan”, aldus VVD-fractievoorzitter Mike Lezaire.

Nascheiden

Veel gemeenten in Nederland gaan over op of terug naar nascheiding waarbij één emmer wordt aangeboden voor PMD (o.a. plastic) en restafval en dit bij de HVC wordt gesorteerd. Het is een bewezen techniek die zowel financieel als praktisch voordeliger kan zijn.

De VVD wil de komende maand dat alle cijfers op tafel komen. “Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met een toename van zwerfafval? Kan ieder huishouden in Stede Broec wel afval scheiden? Zijn de opbrengsten van afvalverwerking wel rendabel voor de gemeente en afvalverwerker HVC? Waarom zijn de implementatiekosten van het recycle-tarief zo hoog? Is er gekeken naar harmonisatie van bedrijfsprocessen bij de SED-organisatie ten behoeve van kostenbesparingen?”, aldus raadscommissielid Ivo Nooter die deze vragen zeker wilt gaan stellen tijdens de commissievergadering.

Draagvlak

In het participatieonderzoek dat door het college is gedaan wordt verder aangegeven dat een groot deel van de inwoners afval al goed scheidt. “Waarom zou je dan voor die 4 procent die zijn afval niet (goed) scheidt en diverse optimalisaties een hele organisatie gaan optuigen en inwoners op kosten jagen voor het ‘extra’ aan de weg zetten van de grijze afvalbak? En dan de milieuschade die potentieel wordt veroorzaakt (lees: afvaldumpingen) nog eens meegenomen”, aldus Mike Lezaire. De VVD vraagt zich ook sterk af of er wel voldoende draagvlak is voor het recycle-tarief in Stede Broec.

De VVD is van mening dat het recycle-tarief invoeren niet de oplossing is om het huisvuil te verminderen. Verder vindt de partij dat er ook wel goed gekeken mag worden naar de producenten van afval. Ivo Nooter: “Je kunt inwoners wel zo goed als mogelijk informeren en instrueren, maar de grote en overbodige (plastic)verpakkingen van consumentenproducten komen toch echt bij de industrie vandaan. Steek daar ook je tijd en energie in”.