Verschuivingen in de raadscommissies

geplaatst in: Nieuws

De afgelopen maand zijn er verschuivingen geweest in het commissieteam van de VVD in Stede Broec. Vanwege het terugtreden van Jan Spin en Peter Hoek is de inrichting van de raadscommissies aanleiding geweest voor een ‘reorganisatie’.

Helaas is Jan spin, die in de commissie Grondgebiedszaken (GGZ) zat, gestopt met zijn werkzaamheden voor VVD Stede Broec. Martien Krijger dankt voor hem voor het geleverde enthousiasme en geleverde inspanningen. Jan zal opgevolgd worden door Ivo Nooter die van commissie gaat wisselen, voorheen Samenleving en nu GGZ. Met de wisseling zullen Ivo Nooter en Ellen de Jong de VVD vertegenwoordigen in de commissie GGZ.

Ook het team van de commissie Samenleving gaat aangepast worden. Peter Hoek heeft aangegeven dat hij de combinatie van zijn werk met het ‘niet altijd erg gestroomlijnde’ commissiewerk slecht kon combineren. Hij gaat wel door als steunfractielid. De VVD is blij dat hij zijn bijdrage graag wil blijven leveren. De fractievoorzitter dankt Peter voor zijn inzet en kijkt uit naar zijn bijdrage in de fractievergaderingen. Peter zal opgevolgd worden door Tjebbe Tip en André Ruijter.

André Ruijter

“Mijn naam is André Ruijter en was in de vorige raadsperiode raadslid voor de VVD.

De fractie van de VVD heeft mij voorgedragen om opnieuw deel te nemen aan het politieke proces.

Ik heb daar zeer naar uitgekeken. De beëdiging als commissielid heeft inmiddels plaats gevonden. Er is veel werk aan de winkel in het sociaal domein, maar ook een nieuw subsidiebeleid zijn enkele onderwerpen waar ik het liberale geluid graag wil laten horen. De subsidie-taart moet naar eerlijkheid en uitlegbaar verdeeld worden.

Kom ook eens bij ons langs om mee te praten in onze fractie of neem contact met mij op: ‘Politiek mag geen eenzaam bestaan zijn’.”

Fractievoorzitter Krijger noemt André een gedreven en punctuele man. Met zijn kennis vanuit de vorige raadsperiode zal hij weer snel aansluiting vinden in de commissie Samenleving. De punctualiteit heeft hij laten zien bij de vragen aan Wethouder Groot dat we eerst een evaluatie willen zien (en snel…) end at pas daarna willen praten over een doorstart. De fractieleider ziet de combinatie van Tjebbe en Andre, als een steengoed koppel!

Tjebbe Tip

“Mijn naam is Tjebbe Tip en ik ben op 29 november jl. door de fractie van de VVD voorgedragen en unaniem door de raad benoemd als raadscommissielid. Ik verheug me om deel te nemen aan het politieke proces binnen de gemeente Stede Broec, juist in deze barre tijden.

In de raadscommissie Samenleving wil ik mij inzetten om de belangen van de inwoners van Stede Broec te behartigen. Er liggen belangrijke uitdagingen in (met name) de jeugdhulpverlening die ik in goede banen wil leiden zowel in beleid en met een kritisch ook naar het financiële. Met mijn ervaring in de politiek elders (als raadslid) ben ik er klaar voor!”

Martien Krijger betitelt Tjebbe als een pensionado die met beide benen nog volop in de klei staat. “Een kritisch denker met enorme ervaring. Juist die kritisch blik en ervaring kan Stede Broec helpen om het sociaal domein weer op de rit te krijgen. Zijn financiële achtergrond heeft hij bij zijn eerste aantreden al laten zien!”