Oproep aan raad en college over de financiële tekorten

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec heeft een brief met een oproep gestuurd aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders. Deze oproep komt naar aanleiding van de financiële tekorten in de gemeente Stede Broec en de huidige crisis.

De tekorten zijn ontstaan door de problemen in het sociaal domein en een lagere financiële bijdrage voor deze taken van de Rijksoverheid. In maart 2020 zou het raadsvoorstel ‘Maatregelen sociaal domein’ op de agenda van de gemeenteraad staan. De VVD zou het voorstel ondersteunen, omdat de fractie blij was dat er (eindelijk) maatregelen zouden worden genomen om de tekorten in het sociaal domein aan te pakken. Door de coronacrisis is de realiteit drastisch veranderd.

Oproep voor kadernota

De liberalen beseffen dat het momenteel moeilijke tijden zijn. De VVD-fractie vindt dat het college daarom nu actie moet ondernemen om de financiële toestand van Stede Broec te verbeteren. Eind juni komt de kadernota, het voorstel voor de kaders van de begroting, op de agenda waarbij de VVD graag keuzes ziet om kunnen ombuigen of bezuinigen.

De brief van de VVD-fractie is hier te lezen. De lokale liberalen verwachten binnen 30 dagen een reactie van het college.

UPDATE: het college heeft op 23 april jl. gereageerd op onze brief, middels deze brief. De VVD-fractie heeft inmiddels ook gereageerd.