Stede Broec onder toezicht provincie: VVD stelt vragen

geplaatst in: Nieuws

De provincie Noord-Holland stelt de gemeente Stede Broec in 2021 opnieuw onder het repressieve toezicht. De provincie constateert dat de begroting 2021 is vastgesteld met een broos evenwicht en zij geeft aan dat zij hebben vernomen dat de najaarsnota aangeeft dat de financiële situatie voor 2021 verslechtert. De VVD Stede Broec heeft hier al eerder voor gewaarschuwd en stelt daarom nu ook, samen met GBS en OP, vragen aan het college.

De provincie wil in het eerste kwartaal van 2021 de ontwikkelingen in Stede Broec gaan monitoren. De VVD-fractie is benieuwd in hoeverre het college de provincie in staat gaat stellen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen. “Wij willen als gemeenteraad ook inzicht in de ontwikkelingen alsmede het financieel structureel en reëel evenwicht van onze gemeente. Als raad zijn wij verantwoordelijk voor de financiële kaderstelling en we willen daarom waar nodig graag bijsturen, want de provincie zet onze gemeente niet voor niets onder toezicht”, aldus Joey Leeuwinga.

Aanwijzing

In 2015 gaf de provincie het Stede Broec’se college de aanwijzing dat het aanleveren van een ‘kale begroting’ geen wenselijke situatie is. Tot dat jaar had het college een begrotingswijziging geadviseerd aan de gemeenteraad, die de begroting in december vaststelt. Voor de begroting van 2021 heeft het college weer de ‘kale begroting’ ingestuurd. De provincie geeft aan dat dit opnieuw niet wenselijk is. De VVD-fractie is zeer verbaasd over deze werkwijze van het college.

Het college heeft op 24 november 2015, namens de raad, toegezegd dat de begroting in het vervolg opgesteld zou worden aan de hand van de meest actuele gegevens tot en met de maand oktober/november. De provincie constateert dat daarvan nu weer wordt afgeweken. “Wij hebben hier in oktober ook vragen over gesteld aan wethouder Nico Slagter. Volgens hem was er niets aan de hand en zou de provincie dit prima vinden. Niet dus”, aldus Mike Lezaire.

De schriftelijke vragen die zijn ingediend zullen binnen dertig dagen worden beantwoord door het college van Stede Broec.

De vragen zijn inmiddels beantwoord door het college (16-02-2021).