Coronacrisis voor college Stede Broec geen aanleiding tot bezuinigen

geplaatst in: Nieuws

Op 31 maart jl. heeft de VVD-fractie een brief gestuurd aan het college van Stede Broec. In deze brief hebben de liberalen aangegeven dat Stede Broec er slecht voorstaat en dat zij in de kadernota voorstellen willen zien op welke zaken de gemeente Stede Broec zou kunnen bezuinigen. Hier is inmiddels op gereageerd door het college.

De reactie is in de vorm van een brief. De opvallendste passage voor de VVD-fractie uit de brief: “Gelet op de wereldwijde coronacrisis waar wij nu in verkeren, de (financiële) maatregelen die nu worden getroffen op zowel rijks- als gemeentelijk overheidsniveau, de onduidelijkheid van de sociale gevolgen van de crisis en de onduidelijkheid die er is over de ontwikkeling van de crisis, is het college van mening dat het voeren van een begrotingsbrede bezuinigingsdiscussie op dit moment ongewenst is.”

Onder curatele

“Wij vinden dit antwoord nogal bizar. Wij begrijpen dat de coronacrisis impact heeft op het college en de ambtelijke organisatie. Echter, we staan er al meerdere jaren financieel slecht voor. Deze situatie met het coronavirus moet toch juist een (extra) trigger zijn om bezuinigingsmaatregelen te nemen om financieel het hoofd boven water te kunnen houden? Als we nog even wachten komen we in een situatie terecht dat de gemeenteraad geen zeggenschap meer heeft over haar eigen financiën en neemt de provincie het van ons over (onder curatele). Zitten we daarop te wachten? Nee toch?”, aldus VVD-fractievoorzitter Martien Krijger.