VVD wil structureel meer bezuinigen op de uitgaven

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec wil dat er structureel gaat worden bezuinigd. Er moeten volgens Mike Lezaire en Joey Leeuwinga rigoureuze veranderingen worden doorgevoerd in de uitgaven. Als commissieleden vinden zij dat de gemeente niet alleen maar naar de korte termijn moeten kijken, maar juist structureel minder moet gaan uitgeven.

Het water staat de gemeente aan de lippen, er is voor de komende jaren een flink tekort veroorzaakt door met name de kosten van de jeugdzorg. Dit loopt zo hoog op dat er structureel ruim vier ton en incidenteel 6,8 miljoen bezuinigd moet worden.

Structureel

Liberaal Mike Lezaire wil nu de verantwoordelijkheid nemen en structurele bezuinigingen doorvoeren. “We staan voor een grote opgave. Het lijkt de VVD verstandiger om structureel te gaan bezuinigen in plaats van incidenteel.” Volgens de VVD moet de gemeente nu maatregelen nemen en beseffen hoe groot het probleem is. “Het is ons een doorn in het oog dat over een week wel een groot, duur feest op het Streekplein plaatsvindt waarvoor de gemeente enkele maanden terug nog een forse subsidie heeft vrijgemaakt, terwijl we geen geld hebben”, aldus Lezaire die duidelijk geïrriteerd is door de gang van zaken.

De VVD uitte tevens haar zorgen over het gemeentelijk weerstandsvermogen als de grens van de algemene reserve op 2,8 miljoen komt. Zij vinden het een te groot risico als Stede Broec de minimale buffer aanhoudt. Andere partijen gaven ook al aan dat er in Stede Broec veel risico’s zijn. Denk maar aan de oude bruggen in Grootebroek die mogelijk moeten worden vervangen.

Geen OZB-verhoging

De VVD ziet niets in het verhogen van belastingen. Alle partijen zijn het erover eens dat er nu niet moet worden gekeken naar een OZB-verhoging, maar naar andere mogelijkheden. “We moeten nu kijken naar de uitgaven en niet naar de inkomsten. Stede Broec is één van de koplopers van Nederland als het gaat over de hoogte van OZB. Die zou dus eerder omlaag moeten”, zegt VVD’er Joey Leeuwinga.

Als het aan de VVD ligt gaat de gemeente kijken wat zij allemaal extra doet buiten de wettelijke taken. De gemeente Stede Broec neemt een pluspakket af bij de Westfriese Bibliotheken. “Waarom kan Stede Broec niet, net als de omliggende gemeenten, een basispakket afnemen?”, vraagt Joey Leeuwinga zich af.

Aanpakken

Een lichtpuntje is dat de rijksoverheid ‘eindelijk’ het probleem erkent waar de gemeenten in Nederland mee kampen. Er zal geld bij komen, maar wat dat voor Stede Broec gat betekenen is nog niet bekend. Niettemin zal er toch nadrukkelijk naar de jeugdzorg moeten worden gekeken. Bijna alle fracties van Stede Broec zijn het over eens dat het College op dat terrein moet aanpakken.

Dat Stede Broec, en daarmee ook haar inwoners, een groot probleem heeft, daar is de politiek wel van doordrongen. De VVD is opgelucht dat andere partijen het probleem ook inzien, maar hopen wel dat zij ook structureel het probleem willen aanpakken.

De VVD Stede Broec komt maandag 20 mei met twee amendementen op het voorstel van het College. Deze amendementen kunt u via de website van de gemeente lezen.