VVD staat achter VNG-oproep om geld voor jeugdzorg

geplaatst in: Nieuws

Vorige week kwam het bericht uit dat de zeven Westfriese gemeenten zich scharen achter de brief van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het bericht bevat de oproep aan het kabinet om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdzorg en GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). De VVD Stede Broec staat volkomen achter deze oproep van de VNG.

Wat is het grote probleem? Het probleem zit met name in het deel dat de gemeenten geen vinger kunnen leggen op de instroom van zorgontvangers en het budget dat hiervoor nodig is. Dit zorgdeel is een zogenaamde openeinderegeling. Het nadeel van een openeinderegeling is dat je geen budget kunt vaststellen. In het geval van jeugdzorg mag je wel betalen, maar een gemeente heeft geen zeggenschap over de hoeveelheid geld wat besteed mag worden per instromer. Gevolg van deze situatie is dat het toegeleverde geld van de rijksoverheid te weinig is om de uitgaven te dekken. Inmiddels wordt duidelijk dat je als gemeente eigenlijk geen open einde-regelingen zou moeten accepteren. Gemeenten moeten gesloten begrotingen hebben, terwijl het rijk miljarden in het ‘rood’ mag staan.

VNG: taken teruggeven

De VVD Stede Broec is blij dat de VNG nu dreigt om de jeugdzorg als open einde-regeling terug te geven aan de rijksoverheid. Wij zijn wel verbaasd dat de zorgwethouders in Westfriesland dit dreigement niet delen. De wethouders geven aan dat ze verwachten dat het extra geld voor 2020 ook nog tekort is, en dat per 2021 de verwachting is dat het tekort ingelopen wordt en klaarblijkelijk bereid zijn hun reserves op te offeren met de gedachte dat het nodig is. Wij zouden verwachten dat een wethouder van Stede Broec hier een stuk steviger in zou staan en juist wel het dreigement van de VNG zou steunen.

Consequentie

Stede Broec heeft al bijna geen vet meer op de botten en het water staat ons aan de lippen. Het besef bij wethouder Nico Slagter (CDA) lijkt wel aanwezig te zijn, maar ditzelfde besef lijkt te ontbreken bij zorgwethouder Groot (ODS) van Stede Broec. Wij hopen dat wethouder Groot consequent is in haar optredens, zowel in de gemeenteraad als bij haar collega wethouders in Westfriesland.