Preventief toezicht op station Bovenkarspel-Grootebroek

geplaatst in: Nieuws

Er worden op het treinstation Bovenkarspel-Grootebroek regelmatig fietsen gestolen. Tevens worden de fietsen die inwoners bezitten steeds duurder. Om dit probleem het hoofd te bieden, en het stationsgebied veiliger te maken, zijn het college van B&W en de gemeenteraad op zoek gegaan naar oplossingen. In samenwerking met WerkSaam wordt een project gestart om toezicht te bieden op het station. Eerder is al besloten om camera’s te plaatsen bij het station.

Afgelopen december is het integraal veiligheidsplan vastgesteld, hierin staan de ambities en prioriteringen op het gebied van veiligheid in de gemeente. Eerder is door burgemeester Ronald Wortelboer al toegezegd dat er wordt gekeken naar een bewaakte fietsenstalling bij het station van Bovenkarspel. “Wij zijn blij dat er nu wordt doorgepakt. Door mensen van WerkSaam actief zichtbaar te laten zijn op het station sla je twee vliegen in een klap. Door cliënten van Werksaam de toezichtfunctie bij de fietsenstalling uit te laten voeren kan dat bijdragen aan de ontwikkelkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus VVD’er Joey Leeuwinga.

WerkSaam

Het College heeft besloten om WerkSaam opdracht te geven om het toezicht uit te te voeren als onderdeel van de couleur locale-middelen. In de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is vastgelegd dat 10 procent van de Rijksmiddelen voor re-integratie kunnen worden aangewend voor lokale projecten in het kader van re-integratie. Door cliënten de kans te bieden om deze werkzaamheden uit te voeren leren ze vaardigheden en worden ze begeleid.

Concreet komt er een gastheer/-vrouw op het stationsgebied die zichtbaar aanwezig is. De gemeente gaat uit van een preventieve werking op vandalisme en fietsendiefstal. Er wordt een keet geplaatst zodat de medewerkers toegang hebben tot een droge warme plek. De medewerkers zouden meer werkzaamheden kunnen uitvoeren dan alleen maar surveilleren. Denk hierbij aan het schoonhouden van het stationsgebied, papier prikken en een aanspreekpunt voor reizigers zijn. Er wordt gestreefd naar een bezetting op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Evaluatie

Het is belangrijk om een start te maken met het project. Gedurende het project gaat WerkSaam kijken of ze de werkzaamheden willen uitbreiden met bijvoorbeeld een fietsreparatieservice en/of een pakketjesservice. Zij zullen lokale ondernemers benaderen om mogelijkheden te verkennen. Werken met werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen is ‘core business’ voor WerkSaam. WerkSaam wordt gevraagd om één jaar na de start van het project het project te evalueren.

werksaam westfriesland