Hoezo een motie ‘vanuit verdriet’ aannemen?

geplaatst in: Nieuws

Afgelopen raad heeft het CDA, samen met ODS, een motie ingediend ‘het toepassen van draagkracht en zelfredzaamheid voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)’. De reden voor deze motie is dat landelijk de WMO-inkomenstoets is afgeschaft, omdat er een stapeling van eigen bijdragen plaatsvond. Met de invoering van arrangementen is er slechts een eenmalige eigen bijdrage voor WMO-middelen verschuldigd (19,50 euro). De VVD Stede Broec staat positief tegenover nieuwe initiatieven, maar in de ogen van de liberalen moeten er meer voorstellen komen om meer financiële grip te krijgen op de WMO.

“De eigen bijdrage van mensen vloeit terug in kas van de gemeenten. Er wordt gesuggereerd – de echte cijfers zijn ons niet gestuurd – dat de gemeente hiermee 300.000 euro tot 400.000 euro misloopt. Dit is dus het bedrag dat alle inwoners indirect aan de gemeente betaald als eigen bijdrage voor gebruik van de WMO-faciliteiten. Het CDA en ODS willen dus een herintroductie van de inkomenstoets onderzoeken naar draagkracht. Wij steunen deze motie vanuit verdriet”, aldus raadslid Martien Krijger.

Enige uitleg hierover:

  • De VVD vindt al bijna de gehele raadsperiode dat het college geen keuzes voorlegt aan de raad, vooral in de portefeuille sociaal domein;
  • De VVD heeft eerder al uitgelegd dat andere gemeenten de raad wel keuzes voorlegt, ze hebben hier ook een presentatie aan de raad over gegeven (december 2019);
  • Met de invoering van de arrangementen geeft het college aan dat zij ‘geen’ keuze heeft gehad om dit in te voeren. Dit is echter onjuist. Het college had de raad kunnen voorleggen: het toegangsbeleid, schuiven in maatwerk voorzieningen naar algemene voorzieningen en het minimabeleid aanpassen;
  • De VVD vindt het positief dat er onderzoek gedaan gaat worden hoe in de WMO meer gekeken kan gaan worden naar zelfredzaamheid. Het is echter niet toegestaan om inkomensgrenzen (draagkracht) aan de WMO te stellen;
  • De liberalen zien de tekorten op de zorg ook als zorgelijk en moedigen elk onderzoek en voorstel dat redelijk en legaal is aan, zodat de raad keuzes krijgt van het college.

De VVD is altijd bereid om constructief mee te denken met de andere fracties en het college. Dit hebben wij al meerdere malen gedaan, en uiteraard hebben we zelf ook initiatieven genomen. Voor de VVD is het belangrijk dat we grip krijgen op de financiële situatie in het sociaal domein en goede zorg kunnen leveren als gemeente. Wat de VVD in Stede Broec betreft is het college aanzet.