VVD geeft aanzet tot concrete kaders voor de zorg

geplaatst in: Nieuws

De VVD Stede Broec heeft voor de afgelopen raadsvergadering, met ODS als mede-indiener, een amendement ingediend over de visie sociaal domein van de gemeente Stede Broec. De VVD mist hierin een duidelijke visie van het college. Het amendement bevat concrete kaders die de gemeente en Stichting Welzijn Stede Broec (SWS) duidelijkheid moeten geven.

Vanaf mei 2019 is de gemeenteraad bezig met het vraagstuk hoe de samenwerking tussen de gemeente en SWS kan worden verbeterd. Uit een adviesrapport aan de raad bleek dat de samenwerking tussen de gemeente en SWS niet optimaal is. Het rapport spreekt uit dat vanaf de opstart van de SED-organisatie de communicatie “moeilijk en lastig is en er is onderling een gebrek aan vertrouwen”. Tevens kwam het rapport met de aanbeveling dat er een betere visie moet komen over hoe de zorg wordt georganiseerd in Stede Broec; wie daarin welke taken, rollen en verantwoordelijkheden heeft.

Amendement

De VVD heeft in de raadscommissie en gemeenteraad van afgelopen mei een eerste aanzet gegeven in een motie om de kaders voor het sociaal domein neer te zetten, echter werd deze niet gesteund. Wethouder Groot (ODS) gaf aan zelf met een visie op het sociaal domein te komen.

In de raadscommissie van 11 juni jl. is de ‘visie’ van wethouder Groot besproken. De VVD concludeerde hierop dat er nog steeds geen werkbare en concrete visie op papier staat. Hierop heeft de VVD in de commissie aangegeven opnieuw met een voorstel te komen. De liberalen gaven aan dat de energie die erin gestopt zou worden niet voor niets zou moeten zijn. ODS gaf aan mee te willen helpen aan de uitgangspunten van de motie. Een amendement is hierdoor tot stand gekomen.

Concrete kaders

Het amendement van de VVD Stede Broec kwam donderdag 27 juni jl. in stemming en is unaniem aangenomen.
Lees het aangenomen amendement over de kaders voor het sociaal domein op de website.