VVD: ‘Is dit eerlijke verdeling pijn onder de inwoners?’

geplaatst in: Nieuws

“Wij vielen bij deze bezuinigingsvoorstellen bijna van onze stoel. Alternatieven ontbreken. Dit voelt als een ultimatum. En is dit wel een eerlijke verdeling van de pijn onder de inwoners?” Waar de collegepartijen de keuzes van het college begrijpen, is Mike Lezaire van oppositiepartij VVD Stede Broec niet erg onder de indruk van het bezuinigingsplan, zoals het college van Stede Broec dat heeft voorgeschoteld.

De fractie mist de beloofde ‘knoppen’, waar de raad aan zou kunnen draaien om de noodzakelijke 6,7 miljoen te vinden om uit de rode cijfers te raken. Uitgezonderd de dertig procent ozb-verhoging dan.

‘Al verrommeld’

OP snapt de keuzes van het college om de pijn te verdelen, maar mist net als de VVD wel de afwegingen en de consequenties. Zo zijn de verenigingen in het nieuwe subsidiebeleid al gekort. Daar komt nu nog eens vijf procent overheen. En dan de ton korting op de openbare ruimte, die volgens de fractie ‘al verrommeld is’. Waarbij het college, door het klusbudget te halveren, ook nog eens de ‘smeerolie voor burgers’ wegneemt.

GBS dringt aan op een discussie over welke taken de gemeente wel en niet zou moeten uitvoeren, zodat alle inkomsten en uitgaven kritisch tegen het licht gehouden kunnen worden. Fractievoorzitter Peter Raven vindt bovendien de inkomsten en uitgaven niet in balans. “Nieuw beleid staat op nul, de gemeente staat qua ontwikkeling stil. Dat lijkt me geen gezonde situatie.”

Aangepakt

Wethouder Nico Slagter pareert de kritiek van de liberalen. Volgens hem zijn alle punten aangepakt. De ozb-verhoging, gecompenseerd door de lagere huisvuiltarieven, maken dat eigenaren van koopwoningen drie tientjes meer betalen. De lasten van huurwoningen gaan zelfs omlaag. En ja, alle maatregelen zijn weer terug te draaien, mocht van het Rijk extra geld komen.

Toch krijgt de politiek moeizaam zicht op waar wel en niet korting mogelijk is. Het CDA vindt het lastig sturen op de actualiteit. PvdA/GroenLinks spreekt van een ‘mooi afgewogen pakket.’ Maar alle fracties snappen de noodzaak van flink bezuinigen nu de kosten in het sociaal domein zo hoog oplopen. “Een verdomd lastige opgave en alles gaat pijn doen.”

Buitenspel

De VVD is er zichzelf van bewust dat het de afgelopen tijd niet meegaand is geweest met het college en andere partijen. “Vanaf de buitenkant lijkt dit op tegen de stoel schoppen, maar de onderliggende reden is dat wij vinden dat de raad en commissie buitenspel worden gezet. Cruciale informatie wordt achtergehouden of achteraf vermeld en vragen worden niet, nauwelijks of ontwijkend beantwoord”, aldus Mike Lezaire. Volgens hem volgt het college niet de raad, maar de raad volgt het college en de VVD verzet zich hiertegen.

Bron: NHD