VVD: “Softdrugspand veel eerder sluiten”

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec vindt dat Westfriese gemeentebesturen strenger moeten optreden om de handel in softdrugs aan banden te leggen. Zo zouden panden waar grotere hoeveelheden softdrugs worden aangetroffen veel eerder gesloten moeten worden.

In Nederland is artikel 13b van de Opiumwet – ook wel de wet Damocles – de belangrijkste grondslag voor bestuurlijke sancties tegen drugshandel. Gemeentes kunnen dit Damoclesbeleid echter naar eigen inzicht invullen.

Preventief

Martien Krijger van de VVD Stede Broec is van mening dat Westfriese gemeenten hierin niet ver genoeg gaan. ,,Met de aanpak ’In control of alcohol en drugs’ wordt veel gedaan in de preventieve sfeer, maar bestuurlijk maken we weinig progressie. Zeker op het gebied van softdrugs wordt naar ons idee een te soft beleid gevoerd.’’

Bij grotere softdrugsvondsten volgt bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing, bij een tweede overtreding binnen drie jaar wordt een woning voor drie maanden gesloten en bij een derde waarschuwing in die periode zes maanden. Krijger: ,,Bij de vondst van harddrugs leidt het beleid wel direct tot sluiting van een woning.’’

50 gram

Krijger wijst op de Noordkop-gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon die in januari 2016 hun Damocles-beleid hebben aangescherpt. ,,Daar geldt nu dat bij aantreffen van meer dan 20 hennepplanten of meer dan 50 gram hasj het pand direct gesloten wordt. Daar moeten we in Westfriesland ook naar toe.’’

De VVD wil donderdagavond in de raadscommissie RBFZ van andere fracties horen zij hierover denken, alvorens met een initiatiefvoorstel te komen.

Bron: NHD