De VVD wil volle kracht vooruit in 2024

geplaatst in: Nieuws

Fractievoorzitter Joey Leeuwinga sprak tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 2024. Zijn boodschap was: “In 2024 gaan we volle kracht vooruit.” De begroting 2024 is tijdens de raadsvergadering van maandag 13 november jl. met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

“De begroting 2024 ligt voor ons. Een gedegen document met noodzakelijke punten die moeten worden uitgevoerd. Wij zijn erg blij met de aanpak ‘Lucht in de begroting’. We zien dat er is gesneden in overbodige uitgaven. Hulde! Financieel heeft de gemeente het lastig en er is geen geld voor grootste nieuwe zaken, want het ravijnjaar 2026 komt op ons af. Wel zijn we blij met de gekozen strategie om voor 2024 en 2025 een sluitende begroting aan te houden en voor de verdere jaren vooral aan te geven welke lasten er zijn, zodat het aantoonbaar is dat het Rijk met aanvullende financiën moet komen. Als gemeente zijn we 2/3 afhankelijk van geld van het Rijk. Op deze manier kan niet langer.

Coalitieakkoord

Gelukkig is er nog steeds wel ruimte om zaken uit ons coalitieakkoord uit te voeren. We gaan in 2024 een accommodatiebeleid maken. Hiermee kunnen we sturen op het gebruik, onderhoud en subsidies voor accommodaties van verenigingen en organisaties in de gemeente. Wat ons betreft trekken we de accommodaties uit het subsidiebeleid. Het moet transparant zijn voor verenigingen die bijvoorbeeld zelf een gebouw in hun bezit hebben, anders dan organisaties die in gemeentelijke gebouwen zitten.

In 2024 zetten we als gemeente volop in op het centrum; we streven ernaar om op en rond het Streekplein bruisende horeca te creëren en jaarrond activiteiten te faciliteren. Wat ons betreft gaat de nieuwe opzet van het plein zeker van onderop voor meer initiatieven op het plein zorgen. Wij zijn ook blij dat het college heeft ingestemd met het principe-verzoek om een te terras te laten creëren bij Hét Postkantoor én de mogelijkheden te onderzoeken voor commerciële uitbating. Wij zien uit naar de plannen van Hét Postkantoor en verwachten een meewerkende houding van het college.

Onkruidbestrijding

De nieuwe aanpak Groenonderhoud en Onkruidbestrijding duurt te lang, we hadden dit graag mee laten nemen in de begroting. Er wordt veel over gepraat, maar weinig gedaan. Is 2024 nu weer een verloren jaar? Wat ons betreft niet, we willen daarom direct in januari met de raad, ambtenaren en college in gesprek gaan over een betere aanpak. Er is de afgelopen jaren veel extra geld gestoken in het groen. En ja, de gemeente is er zeker groener op geworden, maar niet op de juiste manier. Wij willen met elkaar kijken hoe we de budgetten op een effectieve manier kunnen uitgeven, want de openbare ruimte kan en moet beter.

Veiligheid blijft een prioriteit voor de VVD. Komend jaar komen wij met een voorstel om de veiligheid in onze gemeente te vergroten. We denken hierbij aan bijvoorbeeld uitbreiding van het cameratoezicht op plekken waar overlast plaatsvind, denk aan station Bovenkarspel-Flora, de Industrieweg en Park De Woid. Ook gaan wij ons in 2024 inzetten voor kwalitatief betere en goedkopere afvalinzameling voor huishoudens.

Burgerparticipatie

De begroting is een mooi stuk, maar het gaat bijna alleen maar over wat de gemeente doet en niet wat de gevolgen zijn voor inwoners, maar ook zien wij nergens een rol voor inwoners. Waar is de ruimte voor het initiatief van de inwoners? Voorbeeld: we hebben de fixi-app en de tendens is een beetje dat de gemeente overal voor verantwoordelijk is. Terwijl wij meer willen doen met burgerparticipatie. We moeten het toch samen doen? Hierover gaan we volgend jaar graag in gesprek met de raad én inwoners. Voorzitter, In 2024 gaan we volle kracht vooruit.

Voorzitter, tot slot wil ik nog even stil staan bij het vertrek van wethouder Martien Krijger. Het is erg jammer dat de heer Krijger dit besluit heeft moeten nemen en we danken hem voor al het werk dat hij verzet heeft voor de gemeente, ook in zijn periode als raadslid dat al meer dan tien jaar teruggaat. Vanaf deze plek: Martien bedankt!

Dank u wel voorzitter.”